xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 

ANALISIS PERBANDINGAN TERPERINCI 17 SET SOALAN PERCUBAAN BMSPM 2012

NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN DLL

  

KERTAS 2 - RUMUSAN, PEMAHAMAN UMUM & KOMSAS, TATABAHASA & NOVEL

 

 
BIL
NEGERI/
DAERAH/ ZON/ SEKOLAH PILIHAN DLL.
RUMUSAN
PROSA MODEN 2(b)
PROSA KLASIK 2(c)
PUISI
2(d)
TB
3(a)
TB 3
(b)
TB
3(e)
NOVEL
4(a) & (b)
1.
SBP
Usaha-usaha meningkatkan mutu perkhidmatan awam dan kesan-kesan usaha tersebut kepada negara.
Cerpen Penanggungan (T5)
Merah Silu (T4)
Sajak Kecek V (T5)
 
- lama
- berlama-lama
- lama-kelamaan
- jauh
- menjauh
- kejauhan
 
Dialog ke cakap pindah
Bina perenggan karangan menggunakan 3 daripada 4 peribahasa yang diberi.
(a) Dua peristiwa menarik dan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda.
(b) Satu latar masyarakat dalam dua novel.
2.
Kedah
Langkah pencegahan kes-kes kekejaman terhadap kanak-kanak dan manfaatnya.
Cerpen Pahlawan Buntung (T5)
Merah Silu (T4)
Sajak Adat Sezaman (T4)
- memelihara
- memulihara
- menambah
- menambak
- menjirus
- menjurus
Pisahkan ayat majmuk.
Nyatakan peribahasa yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam dialog.
(a) Peleraian cerita daripada sebuah novel.
(b) Satu pengajaran bagi dua novel.
3.
Sabah (SMKN)
Impak negatif penggunaan aplikasi jaringan sosial dan cara-cara mengatasi ketagihan penggunaannya
 
Cerpen Mellisa (T4)
Hikayat Indera Nata (T4)
Sajak Dirgahayu Bahasaku (T5)
-pascamerdeka
- pascakolonial
- pascanilai
-pascapenjajah
- pascamatang
-pascasiswazah
 
Ayat pasif kepada ayat aktif
Kemukakan tiga peribahasa menggambarkan situasi dalam petikan.
(a) Dua peristiwa yang menggambarkan nilai bertanggungjawab dalam sebuah novel.
4.
Terengganu
Punca yang boleh menyebabkan penyakit dan kesan penyakit terhadap kehidupan manusia.
Cerpen Hutan Rimba (T5)
Hikayat Khoja Maimun (T4)
Sajak Bangkitlah (T5)
- setempat
- bertempat
- menempatkan
- lurus
- berselurus
- melurus
Nyatakan jenis-jenis ayat
Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa.
(a) Dua nilai tanggungjawab dalam satu novel.
(b) Satu latar masyarakat dalam dua novel.
5.
Sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan (YIK)
Faedah-faedah amalan berjoging dan kekangan yang dihadapi oleh masyarakat untuk berjoging.
Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5)
Hikayat Indera Nata (T4)
Sajak Kecek V (T5)
- hak asasi
- hak cipta
- hak istimewa
- hak mengundi
- hak mutlak
- hak pusaka
Bina ayat tanya daripada ayat penyata
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai
(a) Dua Konfik watak utama dan bagaimanakah ia diselesaikan olehnya.
(b) Satu peristiwa yang memaparkan nilai kasih sayang dalam dua novel.
6.
Negeri Sembilan
Peranan remaja sebagai modal insan negara dan kekangan dalam mencapainya.
Cerpan Hutan Rimba (T5)
Pelayaran yang penuh peristiwa (T4)
Sajak Di bawah langit yang sama (T5)
- tembok - tembuk
- telur - telor
- tempoh - tempuh
Tukarkan perbualan ke dalam bentuk cakap pindah.
Tulis ayat bagi setiap peribahasa.
(a) Kesesuaian pemilihan judul sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel. Buktikan.
(b) Tiga latar masyarakat dalam satu novel.
7.
Johor (Sebuah sekolah)
Langkah-langkah memperkukuh tradisi hidup berjiran dan kepentingan hidup berjiran.
Cerpen Ibu dan Ceper (T4)
Merah Silu (T4)
Syair Makna Riak (T5)
- merah jambu  -  jambu merah
- sawah padi  -  padi sawah
- orang ramai  - ramai orang
Nyatakan jenis-jenis ayat (penyata, tanya, seruan atau perintah)
Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan petikan.
(a) Dua latar tempat bagi sebuah novel.
(b) Tiga nilai kemanusiaan daripada sebuah novel.
8.
WPLabuan
Peranan kerajaan membantu wanita dan masalah jika wanita dipinggirkan dalam masyarakat.
Cerpen Idola (T4)
Opu Daeng Menambun (T5)
Sajak Dirgahayu Bahasaku (T5)
 
- daya saing
- cetak rompak
- berbelah bahagi
- bercampur aduk
- mengambil alih
- membaik pulih
Ayat biasa kepada ayat songsang
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat
(a) Nyatakan tiga latar tempat dan kaitkan dengan peristiwa penting yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji.
(b) Huraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai bertanggungjawab dalam dua novel.
9.
Selangor DE
Sebab-sebab berlakunya pencemaran air dan usaha-usaha untuk mengatasi masalah pencemaran air.
Cerpen Hutan Rimba (T5)
Pelayaran yang penuh peristiwa (T4)
Sajak Di bawah langit yang sama (T5)
- menggulai
- menumis
- menggoreng
- menyiang
- memotong
- mencantas
Tukarkan ayat songsang kepada ayat susunan biasa.
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.
(a) Dua latar tempat serta peristiwa yang dikaitkan dengan latar tempat tersebut dalam sebuah novel.
(b) Dua teknik plot dalam sebuah novel.
10.
Kelantan
Faktor-faktor pencemaran air dan kesan-kesan pencemaran air kepada manusia.
Cerpen Ibu dan Ceper (T4)
Merah Silu (T4)
Sajak Di bawah langit yang sama (T5)
- lukis
- melukis
- melukiskan
- terlukis
- lukisan
- pelukisan
Tukarkan cakap pindah kepada cakap ajuk.
Nyatakan peribahasa lain yang sama maknanya dengan peribahasa yang diberikan.
(a) Dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan ketabahan watak utama dalam satu novel.
(b) Latar masyarakat dalam dua novel.
11.
Pulau Pinang
Kelebihan makan bersama-sama dengan keluarga dan halangan untuk mengamalkannya.
 
Cerpen Pahlawan Buntung (T5)
Pelayaran yang penuh peristiwa (T4)
Sajak Mengintai ruang insaf (T4)
Bina dua ayat:
- hangat
- genting
- gugur
Tukar kepada ayat bersusunan songsang
Kemukakan peribahasa yang sesuai dengan ayat
(a) Huraikan dua situasi yang menunjukkan hubungan kekeluargaan yang erat dalam sebuah novel.
(b) Satu peristiwa yang menggambarkan nilai kerjasama dalam dua novel.
12.
Pahang
Usaha-usaha memupuk perpaduan dan kepentingannya.
 
Cerpen Penanggungan (T5)
Pelayaran yang penuh peristiwa (T4)
Sajak Bangkitlah (T5)
- mabuk laut
- lipat ganda
- pindah tangan
- tahan lasak
- harga borong
- sumpah seranah
Ayat biasa kepada ayat songsang
Nyatakan peribahasa yang sama maksud
(a) Huraikan nilai keberanian yang terdapat dalam sebuah novel.
(b)  Huraikan satu persamaan teknik plot yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut.
13.
MRSM
Peranan kaum wanita terhadap pembangunan negara dan langkah-langkah memperkasakan peranan tersebut.
Cerpen Pahlawan Buntung (T5)
Hikayat Langlang Buana (T5)
Sajak Mahsuri (T4)
Bina dua ayat:
- badan
- dasar
- rendah
Ayat pasif kepada ayat aktif
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan.
(a) Tema beserta huraian peristiwa dalam sebuah novel.
(b) Satu perwatakan watak sampingan dalam dua novel.
14.
Perak
Kepentingan pendidikan kepenggunaan dan cara-cara melahirkan masyarakat berbelanja secara berhemat.
Cerpen Idola (T5)
Merah Silu (T4)
Sajak Bangkitlah (T5)
Bina dua ayat:
- haus
- gamat
- sidang
Cakap ajuk kepada cakap pindah.
Isi tempat kosong dengan peribahasa
(a) Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak utama dalam sebuah novel.
(b) Satu pengajaran dalam dua novel.
15.
Sarawak Zon B (Kuching)
Kebaikan bersukan dan cara-cara memajukan mutu sukan negara.
Cerpen Hutan Rimba (T5)
Hikayat Langlang Buana (T5)
Sajak Adat Sezaman (T4)
Bina dua ayat:
- mendukung
- celik
- sempit
Cakap ajuk kepada cakap pindah.
Kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat.
(a) Beberapa peristiwa menarik dalam sebuah novel.
(b) Cara watak utama menangani satu konflik dalam dua novel.
16.
Melaka
Langkah-langkah melestarikan tenologi hijau dan kekangan untuk melaksanakannya.
Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5)
Hikayat Indera Nata (T4)
Sajak Adat Sezaman (T4)
Tulis dua ayat:
- bunga
- haus
- gugur
Tukarkan ayat kepada ayat songsang.
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat yang diberikan.
(a) Huraikan tema dalam novel.
(b) Jelaskan satu nilai ketabahan yang terdapat dalam dua novel.
17.
Perlis
Punca-punca obesiti dalam kalangan murid dan langkah-langkah mengawalnya.
Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5)
 
Hikayat Indera Nata (T4)
Sajak Harga Remaja (T4)
laga - melagakan
 
kabur - mengaburkan
 
diam - mendiamkan
Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.
Kemukakan  peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa dalam ayat yang diberikan.
(a) Tema dalam sebuah novel.
(b) Satu latar tempat dalam dua novel.

 

Catatan:

Terima kasih kepada semua penyumbang soalan.

Sumbangan anda pasti amat dihargai oleh semua calon SPM

dan guru-guru Bahasa Melayu seluruh negara.

 

Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.