PERBANDINGAN JENIS SOALAN DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN
BAHASA MELAYU SPM 2005
ANTARA NEGERI/SBP/MTD/MRSM
 
KERTAS 1

BIL

NEGERI

K1 (A)

K1 (B)

1

Perak Masyarakat penyayang

 

-    Gambar bersiri

 

1.      Patriotisme

Perbincangan

2.      PLKN

Surat kiriman biasa

3.      Kraftangan

Pendapat

4.      Pertanian

Perbahasan

5.      Peribahasa

Cerpen

2.

Negeri Sembilan Sukan di Malaysia

 

- Gambar bersiri.

1.      Hari guru

Gambaran

2.      Gejala sosial

Pendapat

3.  Kebersihan alam sekitar

Perbincangan

4.  Aktiviti pertanian

Surat kiriman biasa

5.  Puisi tradisional

Cadangan

3

Terengganu Pertanian

 

-       Gambar bersiri

 

1.      Pengawas sekolah

Ulasan

2.      PLKN

Surat kiriman biasa

3.      Siswazah menganggur

Perbincangan

4.      Nilai tradisi

Perbahasan

5.      Keinsafan

Cerpen

4

Johor Kemalangan jalan raya

 

- Gambar tunggal

1.    Vandalisme

Pendapat

2.     Gaya hidup sihat

Ceramah

3.     Seni mempertahankan diri

Pendapat

4.      Belia dan pertanian

Wawancara

5.     Pantun

Cerpen

5

Kedah Industri pertanian

 

- Gambar bersiri

1.    IPTS

Pendapat

2.    Kesihatan mental

Ceramah

3.    Keusahawanan

Perbahasan

4.    Batik

Ualasan

5.    Peribahasa

Ulasan

6

WPKL Budaya warisan Malaysia

 

-Gambar bersiri

1.    Kualiti rumah baru

Surat rasmi

2.    Kitar semula

Pendapat

3.    Pengalaman di hospital

Gambaran

4.    Keruntuhan akhlak

Rencana

5.    Nilai kemanusiaan dalam karya

Perbincangan/ ulasan

7

Kelantan Industri desa

 

-Gambar tunggal

1. Budaya tradisional

Perbincangan

2. Hukuman rotan

Perbahasan

3. Sekolah dan semangat muhibah

Rencana

4. Keganasan antarabangsa

Pendapat

5. Puisi tradisional

Ulasan

8

Maktab Tentera DiRaja (MTD) Keluarga bahagia

 

- Carta

1. Masyarakat bersatu padu

Pendapat

2. Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris

Pendapat

3. Teknologi maklumat

Surat kiriman biasa

4. Pengurusan kantin

Laporan

5. Novel

Ulasan jalan cerita dan pengajarannya

9

MRSM Seni mempertahankan diri

 

- Gambar bersiri

1. Sistem pengangkutan awam

Pendapat

2. Amalan pemakanan

Perbahasan

3. Semangat patriotisme

Forum

4. Teknologi maklumat dan komunikasi

Ulasan

5. Peribahasa

Tulis cerpen

 
Soalan-soalan di atas disumbangkan oleh 
Nor Fariza dan rakan-rakannya (KL) serta Cikgu Hairul (KL)
Terima kasih atas sumbangan. 
Semoga sumbangan anda dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang lain.