PERBANDINGAN JENIS SOALAN DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN
BAHASA MELAYU SPM 2008
ANTARA NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH
 
KERTAS 2
BIL
NEGERI
/DAERAH
/ZON
RUMUSAN
CERPEN/
DRAMA 2(b)
PROSA
KLASIK
2(c)
PUISI
2(d)
TB
3(a)
TB
3 (b)
TB
3(e)
NOVEL
4(a) & (b)
PENYUMBANG
/SUMBER
1. Sabah Kesan negatif amalan rasuah dan sebab-sebab berlakunya amalan tersebut. Cerpen Virus Zel untuk Abah Kezaliman Membawa Padah Pantun Lapan Kerat
(i)      tulus -  telus     
(ii)     seloroh - seluruh
(iii)    cocok  - cucuk

 

Gabungkan ayat

Baca peribahasa

 di bawah dengan teliti dan kemudian bina ayat daripada setiap daripadanya.

 (i) seperti lembu dicucuk hidung

(ii) duduk sama rendah, berdiri sama tinggi

(iii) biar mati anak, jangan mati adat

(a)    Huraikan dua peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam salah satu novel yang anda kaji.[7 markah]

 (b)   Bandingkan watak utama melalui mana-mana dua buah novel yang anda kaji.[8 markah]

 

Cikgu Musri Kadir melalui Blog peribadinya

 

Cikgu Abd.Razak

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

 

2. SBP

Kelebihan menabung dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional dan langkah-langkah menggalakkan tabungan pendidikan.

Cerpen Virus Zel untuk Abah Peminangan PGL Pantun Anak Laut

Bina 2 ayat:

i. jalan
ii. makan
iii. pucuk

 

Nyatakan jenis-jenis ayat Kemukakan 3 peribahasa berdasarkan petikan diberi
 1. Terdapat pelbagai teknik plot yang digunakan oleh pengarang dalam sesebuah novel. Huraikan dua teknik plot yang terdapat dalam novel yang anda pelajari.[7 markah]

 2. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masa yang dapat dikaitkan dengan peristiwa penting dalam setiap novel tersebut. [8 markah]

Cikgu Abd.Razak

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

3.

 Kelantan

 

Cara-cara memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dan kepentingannya. Cerpen Di Sisi Rinda Pertarungan Tuah dengan Jebat Pantun Enam Kerat

Tulis dua ayat:

 1. bela

 2. perang

 3. selak

Cakap ajuk, cakap pindah Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan maksud yang diberi
 1. Huraikan peristiwa yang menunjukkan keprihatinan watak sampingan kepada watak utama dalam novel yang anda kaji.
 2. Persoalan tentang kepincangan masyarakat begitu ditonjolkan dalam sesebuah novel. Bandingkan aspek kepincangan masyarakat dalam dua novel yang anda kaji.

 

 Mohd. Azhar

4.

 Johor

Langkah-langkah pemeliharaan alam sekitar dan kepentingan alam sekitar yang berkualiti Drama Serunai Malam Peminangan PGL

Pantun Kiasan

(Bukan PPGL seperti yang dipaparkan sebelum ini. Harap maaf !)

-          reka bentuk

-          rukun tetangga

-          rumah tangga

-          temu duga

-          ulang kaji

-          urus setia

Pola Ayat

Frasa

 

Mengisi peribahasa yang sesuai

a) Dua latar masa

(b)Berdasarkan dua novel, huraikan satu peristiwa pada permulaan setiap novel.

 

Cikgu S. M Tio

smtio@hotmail.com

 

Meng Andy

 

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

5.

 Kedah

Usaha-usaha membudayakan amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat. Cerpen Virus Zel Untuk Abah Sikap terburu-buru membawa padah Sajak Di ruang gemanya.
 1. iltizam

 2. ikhlas

 3. ilham

 4. takziah

 5. tarbiah

 6. takwim

Menggabungkan ayat Beri peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat yang diberi. a) Kejutan ialah salah satu teknik yang digunakan oleh pengarang dalam sesebuah novel untuk menarik minat pembaca. Berdasarkan salah satu novel yang anda pelajari, berikan empat peristiwa berunsur kejutan.

b) Bincangkan sifat gigih yang ada pada kedua-dua watak utama dalam dua buah novel yang anda pelajari dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

 Qiey 9

 

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

6.

MRSM

Langkah-langkah meningkatkan taraf hidup orang kurang upaya dan kekangan yang dihadapi dalam melaksanakannya. Cerpen Lambaian Malar Hijau Kezaliman membawa padah Sajak Di ruang gemanya.
 1. berbaik-baik

 2. berbaring-baring

 3. berbayang-bayang

 4. berbalas-balas

 5. berbondong-bondong

 6. berbalaam-balam

Kenal pasti jenis ayat penyata, tanya, perintah, seru Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa yang diberi a) Dua peristiwa yang menimbulkan keinsafan dalam satu novel yang telah anda pelajari. Mengapakah anda berpendapat demikian? (7m)

b) Berdasarkan dua novel yang telah anda pelajari, huraikan satu perwatakan watak antagonis dalam setiap novel itu. (8m)

Cikgu Abd.Razak

http://galusbm.blogspot.com/

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

7.

Daerah Petaling Perdana, Selangor D.E.

Tanggungjawab pengguna sebelum membeli sesuatu prodeuk dan kesan-kesannya jika aspek ini diabaikan.

Cerpen Lambaian Malar Hijau

Sabor

Jalan-jalan Raya Kotaku

 1. bergotong-royong

 2. berdolak-dalih

 3. bertungkus-lumus

 4. bersimpang-siur

 5. berbolak-balik

 6. berualng-alik

Cakap pindah kepada cakap ajuk Nyatakan peribahasa berdasarkan maksud a) Nyatakan tiga latar masa dan peristiwa dalam sebuah novel yang anda kaji.

b) Dalam dua novel - watak sampingan yang ada kaitan rapat dengan watak utama.

Cikgu Ghalib

(Catatan: Beliau Munsyi Dewan dan penulis buku terkenal termasuk buku teks BM Tingkatan 5)

8.

Terengganu  Langkah-langkah meningkatkan pengeluaran padi negara dan faedah-faedah peningkatannya. Cerpen Virus Zel Untuk Abah Cerita Bayan...

Jalan-jalan Raya Kotaku

 

Tulis 2 ayat:

i. semak

ii. rendang

iii. pelekat

Cakap pindah kepada cakap ajuk Bina ayat menggunakan peribahasa diberi. a) Pemerian  - tiga bukti hakikat hidup bermasyarakat

b) Teknik plot  -  imbas kembali dalam dua novel.

Cikgu Abd. Razak

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

 

9.

Melaka Strategi menjayakan Tahun Melawat Malaysia dan cabaran-cabaran dalam sektor pelancongan. Drama Serunai Malam Peminangan PGL Pantun Lapan Kerat
 1. haru-biru

 2. susup-sasap

 3. turun-temurun

 4. porak-peranda

 5. mundar-mandir

 6. gilang-gemilang

 

Pola ayat Beri tiga peribahasa berdasarkan tiga situasi yang diberi

(a)  Huraikan dua nilai tanggungjawab yang terdapat dalam novel yang anda kaji.   [7 markah]

 (b) Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, bandingkan satu latar masyarakat yang    terdapat dalam setiap novel itu.

[8 markah]

 

Cikgu Abd. Razak

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

dan

Tn. Hj. Samat Buang

10.

Pahang Punca-punca keracunan makanan dan langkah mencegahnya. Lambaian Malar Hijau Peminangan PGL Pantun Lapan Kerat
 1. gembar-gembur

 2. hitam-legam

 3. kusut-masai

 4. semak-samun

 5. lintang-pukang

 6. kering-kontang

 

Gabungkan ayat Tulis ayat

(a)  Persoalan kepincangan masyarakat dalam satu novel.

 (b) Latar masyarakat dalam dua novel

 

 

Cikgu Abd. Razak

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

11. Sepang Punca-punca pencemaran sungai dan masalah-masalah yang dihadapi untuk mengatasinya. Lambaian Malar Hijau Peminangan PGL Sajak Di Ruang Gemanya
 1. menambat   - merembat

 2. melatah   - meratah

 3. mengecam   - mengeram

Dialog ke cakap pindah Kemukakan tiga peribahasa berdasarkan ayat diberi a) Dua kepincangan dalam masyarakat

b) nilai kegigihan dalam dua novel

Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap

12.
WPKL
Kebaikan remaja
melakukan kerja
sambilan dan
kekangan yang
dihadapi oleh
mereka
 
Cerpen Di Sisi
Rinda
(Ting 5)
 
Pertarungan
Tuah dengan
Jebat (Ting
4)
 
Sajak Manusia
dan
kesejahteraan
(Ting 4)
 
Bina Ayat
i) menghadap - menghidap
ii) menarah - menaruh
iii) menggelegak - menggeletar
 
Mengalih
Cakap
pindah
kepada
cakap ajuk
 
Melengkapkan
ayat dengan
peribahasa
yang sesuai
 
a) Huraikan peristiwa
yang menggunakan
teknik imbas kembali
dan teknik imbas
muka dalam satu
novel
b) bandingkan nilai
kemasyarakatan
dalam dua novel
 
Cikgu Musri Kadir melalui Blog peribadinya
 
Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap
 

 

13
Sarawak
Cara-cara
pengurusan hutan
di Malaysia dan
impak negatif
penebangan hutan
 
Cerpen Virus
Zel Untuk Abah
(Ting 5)
 
Cerita Bayan
Tiada
Menurut
Kata Ibu
Bapanya
(Ting 4)
 
Sajak Jalan-jalan
Raya
Kotaku
(Ting 4)
Alihkan
 
Bina ayat
i) memikul
ii) mengelek
iii) mengangkat
iv) menjinjing
v) menjunjung
vi) menggendong
 
Cakap ajuk
kepada
cakap
pindah
 
Kemukakan
peribahasa
berdasarkan
ayat
 
a) dua peristiwa
yang memaparkan
unsur saspens
dalam novel
b) nilai kebijaksanaan
yang dimiliki oleh
watak utama
daripada setiap
novel
 
Cikgu Musri Kadir melalui Blog peribadinya
 
Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap
 
 
14
Negeri Sembilan
Punca berlakunya
jenayah terhadap
kanak-kanak dan
kesan kejadian
tersebut kepada
kanak-kanak yang
lain
 
Cerpen Virus
Zel Untuk Abah
(Ting 5)
 
Peminangan
Puteri
Gunung
Ledang
(Ting 4)
 
Sajak Anak Laut
(Ting 4)
 
Bina 2 ayat
i) perang
ii) semak
iii) bela
 
 
Alihkan
Cakap ajuk
kepada
cakap
pindah
 
Tukarkan
peribahasa
yang diberi
dengan
peribahasa
yang sama
maksud
 
a) Nyatakan dua latar
masa dan peristiwa
yang berlaku
berdasarkan sebuah
novel.
b) huraikan dua
peristiwa yang
menggunakan teknik
saspens dalam keduadua
novel
 
Cikgu Musri Kadir melalui Blog peribadinya
 
Klik di sini dan muat turun untuk dapatkan set lengkap
 
15.
Daerah Klang, Selangor DE
Khasiat kunyit dalam perubatan dan makanan
Lambaian Malar Hijau
Sabor
Sajak Derita Pertama
i) angkawasan
ii) budayawan
iii) karyawan
iv) cendiakawan
v) dermawan
vi) negarawan

 

Dialog ke cakap pindah
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat
a) Pada pendapat anda mengakah novel yang anda kaji dapat menimbulkan keinsafan kepada pembaca?

b) Tiga latar masa dan peristiwa dalam novel yang dikaji

Cikgu Tan CL

www.cikgutancl.blogspot.com 

 

 

16.
Maktab Tentera Diraja (MTD)
Langkah-langkah memperteguh perpaduan kaum Di Sisi Rinda Peminangan PGL Jalan-jalan Raya Kotaku i) membungkus-membubuh

ii) mengerling-menggeleng

iii) menyisir-menyisih

Tukar cakap ajuk kepada cakap pindah nyatakan peribahasa yang sesuai
a) jelaskan aspek kegigihan watak utama
 

b) huraikan latar masyarakat bagi 2 buah novel

Cikgu Hairul

 

Semoga sumbangan anda dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang lain.
Ke Menu Utama