UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA MELAYU (MULAI TAHUN 2003)

 • Pelaksanaan
  • Dijalankan di sekolah masing-masing mulai 2003.
  • Oleh guru Bahasa Melayu sendiri yang mengajar tingkatan anda.
  • Pelajar SPM perlu menjalani ULBS dalam 3 peringkat, 2 kali di tingkatan 4 dan 1 kali di tingkatan 5. Kali ke-4 pula diadakan untuk mereka jika ada kes khas dan rayuan.
  • Pelajar akan diberitahu terlebih dahulu aktiviti lisan yang akan diuji.
  • Pelajar bebas memilih tajuk, aktiviti (daripada 24 akitiviti yang disenaraikan) malah teman bercakap (yang dipanggil penggalak) asalkan kedua-dua kali ujian itu meliputi aktiviti individu dan berkumpulan.
  • Berasaskan 5 model yang disediakan seperti berikut:

MODEL 1

 

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

MODEL 5

KRITERIA PENSKORAN

BAHAN/AKTIVTITI

BORANG ULBS

Dipetik daripada Buku Panduan ULBS, LPM, KPM dan buku-buku rujukan.

 

 

  Ke Menu Utama

setstats 1 1