CERAMAH, BENGKEL

& KURSUS (Untuk Guru & Pelajar)

Oleh

Mohd. Zaki bin Awang Mat

M.Sc., B.Ed. PBMP (Hons) (UPM), SPK (IBKL), SPA (MPSI)

Webmaster Laman Web e-Pembelajaran sejak 1998

 
 
SALAH SATU CONTOH PAKEJ CERAMAH DAN BENGKEL
PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN
 
OLEH
MOHD. ZAKI BIN AWANG MAT
Webmaster www.bmspm.net
 
Kandungan ** :
 
-       Pendaftaran
 
-       Ceramah Penggunaan TMK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Yang Berkesan
 
-       Pembentukan kumpulan (Mengikut subjek/peringkat/tingkatan)

 

-       Demonstrasi penggunaan pengimbas untuk pembinaan BBM:
o    Imej dan teks tanpa sunting       (MS Paint, Photo Studio, ACDSee)
o    Teks boleh sunting                    (Omnipage)
-       Peserta Cuba Sendiri (PCS) – sesi 1(Individu atau kumpulan)
 
-       Demonstrasi penggunaan kamera digital sebagai pengganti pengimbas untuk penyediaan BBM:
o    Imej dan teks tanpa sunting       (MS Paint, Photo Studio, ACDSee)
o    Teks boleh sunting                    (Omnipage)
-       Peserta Cuba Sendiri (PCS) – sesi 2 (Individu atau kumpulan)
 
-       Demonstrasi mencari, memetik dan menyunting BBM di internet (Browser, MSWord, Adobe Acrobat Pro)
-       Peserta Cuba Sendiri (PCS) – sesi 3 (Individu atau kumpulan)
 
-       REHAT
 
-       Pembahagian tugasan mengikut kumpulan
 
-       Bengkel penggabungan BBM ke dalam dokumen (MSWord, Fail PDF dan MSPowerPoint)
-       Peserta Cuba Sendiri (PCS) – sesi 4 (Tugasan kumpulan)
-       Pembentangan tugasan
 
-       Aplikasi Pendekatan, kaedah dan teknik (PKT) dalam P&P berbantukan TMK (Offline dan online)
 
-       Sesi soal jawab
-       Bersurai.
 
Keperluan Peserta
1.     Notebook/Netbook (Jika ingin install terus perisian yang dibekalkan)
2.     Kabel sambungan punca kuasa (Jika bawa no. 1)
3.     Thumbdrive (Ruang kosong sekurang-kurangnya 2GB)
4.     Kamera digital + kad memori + card reader (Jika ada)
5.     Modem mobile broadband (Untuk sambungan internet jika tiada wifi)
6.     1 buah buku teks dan buku rujukan subjek yang berkaitan (Untuk demonstrasi dan PCS)
 
Kandungan Folder yang akan dibekalkan ** :
1.     Perisian (Omnipage, ACDSee, Photo Studio, Adobe Acrobat Pro, Primo PDF)
2.     Template latihan, demonstrasi dan sesi PCS (Dokumen Word, PowerPoint, fail PDF)
3.     Nota/Panduan bercetak.
 
** Tertakluk kepada keperluan penganjur dan masa yang diperuntukkan
 
 
 
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi
Mohd. Zaki bin Awang Mat di e-mel: ikaz2@yahoo.com
 
Created withKe Menu Utama