PERBANDINGAN JENIS SOALAN DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN
BAHASA MELAYU SPM 2007
ANTARA NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH
(Dikemas kini pada 30 Oktober 2007)
 
KERTAS 2
BIL
NEGERI
/DAERAH
/ZON
RUMUSAN
CERPEN/
DRAMA 2(b)
PROSA
KLASIK
2(c)
PUISI
2(d)
TB
3(a)
TB
3 (b)
TB
3(e)
NOVEL
4(a) & (b)
PENYUMBANG
/SUMBER

1.

Sekolah Berasrama Penuh

Faedah-faedah menyertai kegiatan kokurikulum dan cara-cara menggalakkan pelajar menyertainya

Di Sisi Rinda

Asal Usul Raja Kecil

Jalan-jalan raya Kotaku

 1. hias

 2. berhias

 3. menghiaskan

 4. menghiasi

 5. perhiasan

 6. penghias

Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah 

Kemukakan tiga peribahasa

a) Dua nilai ketabahan

b) Jelaskan satu perwatakan watak utama daripada dua novel.

Cikgu Ahmad Asmaran

Klik di sini untuk set lengkap

Tuan Hj. Samat Buang

2.

 Pendidikan Teknik & Vokasional    (JPT)

Kepentingan sektor pelancongan di Malaysia dan langkah-langkah memajukannya

Serunai Malam

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Di Kota Kecilku

(Tidak diterima)

 

Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah

Bina ayat dengan menggunakan peribahasa

a)Nilai setia kawan buktikan dengan contoh

b) Huraikan dua persamaan perwatakan utama daripada dua novel

 

Tuan Hj. Samat Buang 

3.

Daerah Hulu Langat

Kesan-kesan penayangan filem luar dan kekangan yang dihadapi oleh industri filem tempatan

Serunai Malam

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Gurindam Memelihara Anggota dan Hati Daripada Kejahatan

 

(Tidak diterima)

 

Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah

Kemukakan peribahasa berdasarkan maksud peribahasa

a) Dua peristiwa sedih dalam sebuah novel

b) Jelaskan tema daripada dua novel

Tuan Hj. Samat Buang 

4

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim dan langkah-langkah menanganinya

Virus Zel untuk Abah

Kezaliman Membawa Padah

Jalan-jalan raya Kotaku

(Tidak diterima)

 

Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah 

Kemukakan peribahasa berdasarkan situasi ayat

a)  Huraikan cabaran-cabaran yang ditempuhi oleh watak utama untuk mencapai cita-citanya

b)   Huraikan latar masyarakat daripada dua novel.

Tuan Hj. Samat Buang 

5.

Negeri Sembilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap berbelanja dalam kalangan remaja dan kesan jangka panjang kepada mereka

Di Sisi Rinda

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Jalan-jalan raya Kotaku

(Tidak diterima)

 

Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah 

Membina ayat berdasarkan peribahasa

a)   Huraikan teknik plot dalam novel

b)   Perbezaan perwatakan watak utama

Tuan Hj. Samat Buang 

6.

Kedah Kebaikan amalan berkomunikasi dengan santun dan halangan-halangannya

Drama Serunai Malam,

Pertarungan Tuah dengan Jebat Pantun Lapan Kerat

(i)   memperbanyak
(ii)  mempermaju
(iii) memperlebar
(iv) memperkukuh
(v)  memperlihatkan
(vi) memperkatakan

Tulis perbualan dalam bentuk karangan biasa menggunakan cakap pindah

(Tidak diterima)

4(a) Unsur saspens

4(b) Perbandingan latar masyarakat

Maisarah Masruhan
 

7.

Negeri Johor

Faedah-faedah menyertai kegiatan kokurikulum dan kekangan pelaksanaannya di sekolah

Virus Zel untuk Abah

Peminangan Puteri Gunung Ledang

Gurindam memelihara anggota dan hati daripada kejahatan

         i.            Anak angkat

       ii.            Anak usur

      iii.            Anak dagang

     iv.            Anak kapal

       v.            Anak kunci

     vi.            Anak tangga

Gabungkan ayat 

Bina Ayat

a) Huraikan persoalan maruah

b)Jelaskan tema daripada dua novel.

En S.M Tio

8.

Daerah Sabak Bernam, Selangor DE.

Kesan-kesan iklan kepada masyarakat dan langkah-langkah mengawal penyelewengan dalam iklan.

Drama Serunai Malam

Sabor

Sajak Di Ruang Gemanya

(i)   ubah
(ii)   berubah
(iii)  mengubah
(iv)  terubah
(v)  perubahan
(vi)  pengubah

 

Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah

Bina ayat dengan menggunakan peribahasa

i. Darah daging

ii. Alah bisa tegal biasa.

iii. rajin usaha tangga kejayaan.

a) Kesan penggunaan teknik plot kepada pembaca.

 

b)Huraikan latar masa dalam dua novel

Cikgu Ahmad Asmaran

dan

Sook Yong Tan

 

9.

Perlis

Kes buli dan langkah mengatasi. Drama Kerusi Asal Usul Raja Kecil Sajak Anak Laut Bina dua ayat setiap satu perkataan:
 1. tajam
 2. kusut
 3. ranggi
Cakap ajuk cakap pindah Bina ayat
 1. Nilai ketabahan
 2. Satu peristiwa menyayat hati dalam dua novel.

En. Chong

Klik di sini untuk muat turun set lengkap.

 

 

10. Pulau Pinang  Faktor pilih makanan segera Drama Kerusi Peminangan PGL  Pantun Lapan Kerat
 1. mengaku
 2. beraku
 3. memperakukan
 4. keakuan
 5. perakuan
 6. pengakuan
Cakap pindah kepada cakap ajuk Beri tiga peribahasa
 1. Dua peristiwa yang mempunyai unsur kejutan.
 2. Kepincangan masayarakat dalam dua novel.

En. Chong

Klik di sini untuk muat turun set lengkap.

 

 
11. Klang, Selangor DE Langkah-langkah mewujudkan perpaduan kaum di negara ini dan kesan-kesannya (Tidak diterima) Peminangan PGL Sajak Di Kota Kecilku
 1. terngiang-ngiang
 2. terkial-kial
 3. terkinja-kinja
 4. termangu-mangu
 5. terbayang-bayang
 6. tersengguk-sengguk
Ayat songsang Bina ayat
 1. Dua peristiwa yang menyayat hati
 2. Empat teknik penceritaan.

(Tiada perbandingan novel)

En. Allan Tan CL

12. Kelantan Strategi untuk membanteras gejala rasuah dan kepentingan gejala ini ditangani. Cerpen Di Sisi Rinda Peminangan PGL Sajak Jalan-jalan Raya Kotaku
 1. bina
 2. binaan
 3. pembina
 4. membina
 5. terbina
 6. pembinaan
Ayat songsang Nyatakan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang terdapat dalam ayat
 1. Huraikan peristiwa yang menggunakan teknik dialog.
 2. Unsur kebijaksanaan dalam dua novel yang dikaji.

Zam

13. Hulu Selangor, Selangor DE. Tanggungjawab televisyen dalam penggunaan bahasa kebangsaan. Cerpen Virus Zel Untuk Abah Sabor Pantun Lapan Kerat
 1. muka
 2. permukaan
 3. pemuka
 4. bermuka
 5. mengemukakan
 6. terkemuka.
Kelaskan
jenis-jenis
ayat aktif
Berikan 3 peribahasa
 1. Teknik plot
 2. Kekecewaan dan penderitaan watak utama

Yan

14. Pahang

Kepentingan amalan membaca dan sebab-sebab rakyat kurang membaca

Drama kerusi

 

Peminangan PGL

Pantun lapan Kerat

 

Bina dua ayat setiap satu:
(i)         ahli
 (ii)         haus
 (iii)        habis
 

 

Menggabungkan ayat

 

Kemukakan peribahasa

 

(a)        Setiap watak utama dalam novel menghadapi pelbagai konflik.
Berdasarkan sebuah  novel yang telah anda kaji, huraikan konflik yang berlaku antara watak utama dengan watak sampingan.
[7 markah]
 
 
(b)        Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, bandingkan dua teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang. (8 markah)

 

En. Chong

Klik di sini untuk muat turun set lengkap.

 

15. MRSM
Faedah-faedah
yang diperoleh daripada bidang bioteknologi di negara ini dan halangan-halangan yang
dihadapi untuk menjayakan bidang tersebut

 

Drama Serunai Malam Kezaliman Membawa Padah Sajak

Di Kota Kecilku

(i) kupas
(ii) kupasan
(iii) pengupas
(iv) mengelupas
(v) pengupasan
(vi) mengupaskan

 

Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang tanpa
mengubah maksud asalnya

 

Nyatakan peribahasa yang
sesuai

 

(a) Unsur suspens merupakan satu daripada teknik plot yang digunakan oleh pengarang
untuk menggambarkan sesuatu peristiwa atau jalan cerita.
Jelaskan dua peristiwa yang menggunakan teknik suspens dalam sebuah novel yang
telah anda kaji.
[ 7 markah ]
 
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, bandingkan dua latar masyarakat yang
terdapat dalam novel tersebut.
[ 8 markah ]
 

 

Laman Web MRSM

(Perlukan acrobat reader)

16 Johor Faktor yang mendorong Malaysia merealisasikan slogan Malaysia Boleh dan faedah-faedah merealisasikan slogan tersebut. Drama Serunai Malam Asal Usul Raja Kecil Seloka Pak Kaduk
 1. jauh
 2. sejauh
 3. jauh-jauh
 4. berjauhan
 5. menjauhkan
 6. kejauhan
Ayat susunan biasa bersusunan songsang Maksud peribahasa.
 1. Kesan yang anda alami selepas membaca novel tersebut.
 2. Kepincangan masyarakat dalam dua novel.

 

Malay Language Paper 1 and 2

17. SMK Lutong Miri, Sarawak Langkah mengatasi obesiti dan halangan yang dihadapi untuk mengatasinya. Drama Serunai Malam

 

Peminangan PGL Sajak Keindahan Yang Hilang
 1. lompat
 2. lompatan
 3. berlompat-lompatan
 4. melompati
 5. melompatkan
 6. terlompat
ayat majmuk ke ayat tunggal Maksud peribahasa.

 

 1. Saspens
 2. Perbandingan novel - konflik yang dihadapi watak utama.
Download BI Paper 1 and BM Paper 1 and 2
 
18. Maktab Tentera Diraja (MTD/RMC) Usaha-usaha menangani kemalangan jalan raya dan kepentingannya Cerpen Sebutir Pasir di Kaki
Peminangan
PGL

 

Sajak Di Ruang Gemanya

(Tidak diterima)

Menggabungkan ayat

(Tidak diterima)

 

 1. Huraikan nilai kegigihan dalam sesebuah novel
 2. Bincangkan empat latar masyarakat

Cikgu Hairul

19. Sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan (YIK) Punca-punca tabiat merokok dalam kalangan remaja dan kesan-kesan buruk yang akan dialami oleh remaja. Drama kerusi Peminangan PGL Seloka Pak Kaduk Bina dua ayat setiap satu:
 1. Cetek
 2. laku
 3. tahan
Bina ayat bagi setiap jenis:
 1. ayat tanya

 2. ayat seruan

 3. ayat nafi

 4. ayat majmuk

 5. ayat penyata

 6. ayat pasif

Tulis peribahasa yang sesuai
 1. Huraikan tiga peristiwa penting
 2. Dua latar tempat dalam dua novel

Nor

 
Semoga sumbangan anda dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang lain.
Ke Menu Utama