Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

ANALISIS PERBANDINGAN SOALAN KARANGAN BMSPM (KERTAS 1 BAHAGIAN B)
NOV. 2011 NOV 2016
(MENGIKUT SOALAN & TEMA)
Bahagian B
NOV
2011
JUN
2012
NOV
2012
JUN
2013
NOV
2013
JUN
2014
NOV
2014
JUN
2015
NOV
2015
JUN
2016
NOV
2016
No. 1

Wawasan dan cita-cita

Kerjaya anak lebih baik ditentukan oleh anak sendiri

Faedah sertai program motivasi

Nilai kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk akhlak terpuji dalam diri seseorang

Ceritakan penglibatan anda menjayakan majlis Hari Keluarga di tempat anda tinggal.

Syarahan Penggunaan masa berkesan melahirkan individu cemerlang.

Kelebihan-kelebihan apabila kita menguasai lebih daripada satu bahasa.

Laporan kejadian bencana alam dan bantuan yang diberikan oleh pasukan sukarelawan anda.

Pelbagai aktiviti di sekolah untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ceramah - Cara-cara mengurangkan risiko kemalangan jalan raya dalam kalangan murid
No. 2

Peranan keluarga menangani perlakuan negatif remaja

Kebaikan dan keburukan pertambahan saluran TV

Rencana Menjaga kebersihan tanggungjawab kita bersama

Usaha pelbagai pihak menggalakkan masyarakat bersenam dan bersukan.

Rencana Peranan ibu bapa dalam mengawal pengambilan makanan segera dalam kalangan anak-anak.

Warga tua sepatutnya diberikan keutamaan oleh ahli keluarga. Berikan hujah-hujah.

Peranan setiap ahli keluarga dalam membantu anak-anak ketika menghadapi sesuatu masalah.

Syarahan Yang tua dihormati, yang muda disayangi.

Ulasan Aktiviti rekreasi membawa pelbagai manfaat kepada masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk kesihatan sepanjang hayat. Peranan ahli keluarga dalam membantu para remaja menghadapi cabaran-cabaran hidup akibat pengaruh rakan sebaya, media massa dan budaya Barat.
No. 3
 

Perpaduan

Syarahan pertanian satu perniagaan

Kepentingan bahasa kebangsaan kepada negara kita

Persediaan oleh kerajaan merealisasikan status negara maju.

Kebaikan-kebaikan yang diperoleh jika negara memiliki rakyat berminda kelas pertama.

Perkembangan pelbagai bidang industri di negara kita  - kaitan dengan peluang pekerjaan.

Perbincangan usaha kerajaan memajukan bidang pertanian memang wajar kerana bidang ini memberikan pelbagai kebaikan kepada rakyat dan negara.

Huraikan bagaimana keindahan alam semula jadi dan keunikan bentuk muka bumi itu dapat dijadikan produk pelancongan bagi menarik pelancong datang ke Malaysia.

Kepentingan mengekalkan budaya warisan kaum.

Pidato Bahasa Kebangsaan Pemangkin Perpaduan Rakyat Sikap kurang prihatin terhadap alam sekitar telah menyebabkan berlakunya banjir yang membawa pelbagai kesusahan kepada banyak pihak. Berikan komen anda.
No. 4
 

Kemajuan TMK (ICT)

Bantuan bencana alam

Kebaikan penghasilan produk makanan halal

Pidato Keamanan dunia milik masyarakat sejagat.

Kebaikan penganjuran sukan bertaraf antarabangsa.

Perubahan cuaca dunia. Usaha peringkat antarabangsa.

Bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara  di dunia - usaha membanteras penyeludupan dadah.

Pelbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian seseorang ahli sukan.

Usaha-usaha pelbagai pihak mengekalkan keamanan sejagat.

Kemajuan infrastruktur memainkan peranan penting meningkatkan eksport negara. Tahap kesedaran masyarakat tentang penyakit berbahaya yang mengancam nyawa manusia seperti barah dan demam denggi masih rendah. Bincangkan.
No. 5
 

Ulasan gurindam pilih sahabat

Peribahasa kepentingan menguruskan masa dengan baik

Cerita Peribahasa berkaitan hubungan kekeluargaan

Ulasan Drama yang tinggalkan kesan yang mendalam kepada anda.

Cerita bertemakan penghargaan terhadap jasa guru.

Pelbagai budaya, pelbagai kaum Langkah untuk  memastikan generasi muda dapat mengamalkan, menghormati dan menghargai

Huraikan aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk memupuk minat murid terhadap karya sastera.

Drama di pelbagai saluran televisyen tempatan sarat dengan pengajaran.

Jelaskan perkara-perkara yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita setelah membaca karya sastera.

Pengajaran-pengajaran daripada pantun yang berkaitan dengan kepentingan budi. Berikan pendapat anda tentang cara-cara menghargai sumbangan golongan sasterawan di negara kita.

Catatan: Untuk mendapatkan soalan lengkap, sila rujuk  www.bmspm.net

 

 

 Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2016. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.