Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
ANALISIS SOALAN MORFOLOGI DAN SINTAKSIS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU 2021
BESERTA RUJUKAN
 
NEGERI
 
MORFOLOGI
 
SINTAKSIS
Johor
Kata kerja
Subjek dan predikat
Kedah
Imbuhan apitan dan imbuhan akhiran
Jenis ayat
 
Kelantan
Kata majmuk
Ayat Tanya
Negeri Sembilan
Kata majmuk
 Kata kerja
Subjek dan predikat
Sarawak
Kata ganda tunggal dan kata ganda berimbuhan
Subjek dan predikat
Selangor
Kata majmuk
Ayat songsang
 
 
Terengganu
Kata sendi nama
Jenis ayat
YIK
Kata bantu
 Kata hubung
Ayat songsang
SBP
Kata kerja terbitan
http://www.bmspm.net/photo_2021-07-03_07-09-14.jpg
dan
http://www.bmspm.net/photo_2021-07-03_07-09-13%20(2).jpg
Subjek dan predikat
http://tintabahasamelayu.blogspot.com/2011/02/subjek-dan-predikat.html
 
MRSM
Kata adjektif
http://bmpmrspm.blogspot.com/2009/02/bahasa-malaysia-atau-bahasa-melayu-pmr_19.html
Ayat aktif dan ayat pasif
http://bmpmrspm.blogspot.com/2009/05/ayat-aktif-dan-ayat-pasif.html
Pahang
Kata hubung
http://bmpmrspm.blogspot.com/2009/02/bahasa-malaysia-pmr-spm-online.html
Ayat susunan biasa dan ayat songsang
 

RUJUKAN LENGKAP

 

MENU MORFOLOGI
DI www.bmspm.net

http://www.bmspm.net/#Morfologi_

MENU SINTAKSIS
DI www.bmspm.net

http://www.bmspm.net/#Sintaksis

 

BMSPM 1998-2022. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.  Ke Menu Utama