Gerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 ANALISIS SOALAN 4 BM SPM - NOVEL (Nov. 2005 - Jun 2015)

Tahun

Soalan 4 Novel

Nov. 2005

(a) Memberikan pendapat tentang dua peristiwa paling menarik dalam sebuah novel.
(b) Membandingkan satu latar tempat dalam dua buah novel.

Nov.2006

(a) Menghuraikan pengajaran dalam sebuah novel.
(b) Menjelaskan satu persoalan berdasarkan dua buah novel.
 

Nov.2007

(a) Menjelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah.
(b) Menghuraikan cara watak utama dalam dua buah novel menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya.
 

Nov.2008

(a) Menjelaskan dua sebab bahagian permulaan novel menarik minat anda.
(b) Membandingkan persamaan dan perbezaan satu latar masyarakat berdasarkan dua buah novel.
 

Nov.2009

(a) Menghuraikan dua bukti ketabahan watak utama.
(b) Menjelaskan satu contoh nilai kasih sayang dalam dua buah novel.
 

Nov.2010

(a) Menjelaskan sebab-sebab novel yang dikaji dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca.
(b) Menghuraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai keberanian dalam dua buah novel yang dipelajari.
 

Nov.2011

(a) Menghuraikan perwatakan watak utama dalam sebuah novel yang dipelajari.
(b) Menjelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang dipelajari.
 

Nov.2012

(a) Jelas dua latar masa yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda pelajari.
(b) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel tersebut.
 

Jun. 2013

(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut.(7m)

 

(b) Pertentangan pendapat antara watak dalam sesebuah novel bertujuan untuk mengembangkan jalan cerita.
    
     Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan pertentangan pendapat antara watak utama dengan satu watak lain dalam novel-novel tersebut.(8m)
 

Nov. 2013

(a) Tulis sinopsis sebuah novel yang telah anda pelajari. (7m)

 

(b) Pengarang mewujudkan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan teladan oleh pembaca.
    
     Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga perisitiwa yang dapat dijadikan teladan. (8m)
 

Jun. 2014

(a) Sebuah novel - Watak sampingan - Huraikan watak dan perwatakan watak sampingan yang telah ditentukan mengikut novel. (7m)

 

(b) Sebuah novel - Jelaskan tiga contoh nilai kasih sayang.. (8m)
 

Nov. 2014

(a) Sebuah novel - Huraikan cara watak utama menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya. (7m)

 

(b) Dua novel - Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam setiap novel. (8m)

Jun 2015

(a) Sebuah novel - Berdasarkan dua peristiwa dalam sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan sebab-sebab peristiwa itu dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca.(7m)

 

(b) Dua novel - Huraikan satu nilai keberanian yang terdapat dalam setiap novel. (8m)

Sumber: Diubah suai dan ditambah berdasarkan buku Kertas Soalan Peperiksaan Tahun-tahun Lepas 2005-2011 SPM Bahasa Malaysia. Terbitan Sasbadi Sdn. Bhd. & Yayasan Guru Malaysia Berhad (2012). Dapatkan buku ini di pasaran.

 Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2015. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.