Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998                                      

ANALISIS SOALAN KARANGAN UMUM - TAJUK 5 (KOMSAS)

TAHUN

SOALAN

2004 (N)

Masyarakat Malaysia masih kurang memberikan pengiktirafan kepada golongan yang terlibat dalam bidang sastera berbanding dengan masyarakat negara maju.

Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memartabatkan golongan ini.

2005 (J)

Sastera tradisional seperti pantun, syair, gurindam, seloka dan cerita rakyat semakin kurang diminati.

Huraikan peranan pelbagai pihak untuk mempopularkan sastera tradisional ini.

2005 (N)

”Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat” bermaksud perpaduan dapat diwujudkan melalui kerjasama anggota masyarakat.

Berdasarkan maksud peribahasa tersebut, tulis cerpen yang menggambarkan kerjasama dalam kehidupan masyarakat majmuk.

2006 (J)

Remaja kini kurang berminat untuk membaca karya yang bertemakan semangat patriotik.

Berikan saranan anda bagaimana untuk menggalakkan remaja supaya membaca karya-karya yang bertemakan semangat patriotik.

2006 (N)

Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera dapat membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca.

Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.

2007 (J)

Pembacaan karya-karya sastera dapat meningkatkan penguasaan bahasa, kemahiran menghasilkan karya kreatif dan penerapan nilai-nilai murni dalam diri murid.

Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.

2007 (N)

Tulis sebuah cerpen atau skrip drama yang berakhir dengan dialog di bawah.

Adam : Aku menyesal; segala-gala yang aku lakukan selama ini

memang salah !

Haris : Syukurlah, engkau telah sedar! Masih belum terlambat

untuk engkau kembali ke pangkal jalan

2008 (J)

Peribahasa "Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam" membawa maksud bahawa orang yang kurang pandai kalau rajin belajar akan berjaya juga akhirnya.

Tulis sebuah cerpen berdasarkan maksud peribahasa di atas.

2008 (N)

Yang kurik itu kundi
Yang merah itu saga
Yang baik itu budi
Yang indah itu bahasa.
Pantun di atas menjelaskan bahawa budi bahasa penting dalam kehidupan manusia.
Bincangkan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat.

 

Sumber: http://galusbm1.blogspot.com

 

© BMSPM 1998-2009. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan. Ke Menu Utama