xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
LATIH TUBI : SOALAN NOVEL
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI-NEGERI 2012

 

NEGERI

4(a) 7 markah

TULISKAN RANGKA ISI

4(b) 8 markah

TULISKAN RANGKA ISI

KELANTAN

Dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan ketabahan watak dalam menghadapi dugaan

 

 

 

 

 

Huraikan latar masyarakat dalam dua buah novel

 

 

 

 

 

 

TERENGGANU

Huraikan dua nilai tanggungjawab dalam novel

 

 

 

 

 

Satu latar masyarakat dalam dua buah novel

 

 

 

 

 

PAHANG

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan nilai keberanian yang terdapat dalam novel tersebut.

 

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu persamaan teknik plot yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut

 

 

 

 

 

JOHOR

Huraikan dua latar tempat bagi sebuah novel yang telah anda pelajari.

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga nilai kemanusiaan daripada novel tersebut.

 

 

 

 

 

SELANGOR

Huraikan dua latar tempat beserta peristiwa

 

 

 

 

 

Dua teknik plot dalam sebuah novel

 

 

 

 

 

NEGERI SEMBILAN

Kesesuaian pemilihan judul sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut. Buktikan

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan sebuah novel, huraikan tiga latar masyarakat

 

 

 

 

 

MELAKA

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan tema yang terdapat dalam novel tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan satu nilai ketabahan yang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda kaji.

 

 

 

 

 

PERAK

Cabaran yang dihadapi oleh watak utama

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel, satu pengajaran

 

 

 

 

 

KEDAH

Peleraian cerita (plot)

 

 

 

 

 

pengajaran

 

 

 

 

 

PERLIS

Huraikan tema sebuah novel

 

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel, satu latar tempat

 

 

 

 

 

SARAWAK

Kuching

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan beberapa peristiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut.

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama menangani satu konflik yang dihadapi dalam setiap novel

 

 

 

 

 

YIK

Dua konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara watak menyelesaikannya

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa yang memaparkan kasih sayang

 

 

 

 

 

PULAU PINANG

Dua contoh situasi yang menunjukkan hubungan kekeluargaan yang erat

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa mnunjukkan nilai kerjasama dalam novel:

 

 

 

 

 

MRSM

Jelaskan tema beserta huraian peristiwa

 

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel. Huraikan satu perwatakan watak sampingan

 

 

 

 

 

LABUAN

Latar tempat yang terdapat dalam sebuah novel menjadikan cerita lebih realistik. Nyatakan tiga latar tempat dan kaitkan dengan peristiwa penting yang terdapat dalam novel yang anda kaji.

 

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai bertanggungjawab dalam setiap novel

 

 

 

 

 

Skor BH

Dua peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang

 

 

 

 

 

Berdasarkan sebuah novel, huraikan latar masyarakat

 

 

 

 

 

Times

Dua latar masyarakat yang mendatangkan keinsafan

 

 

 

 

 

 

Teknik penceritaan dalam dua buah novel

 

 

 

 

 

SBP

Pilih dua peristiwa menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu menarik perhatian anda

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dua buah novel, huraikan satu latar masyarakat

 

 

 

 

 

 

 Catatan:
Terima kasih kepada semua penyumbang.

Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.