xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
PANDUAN TERAKHIR SEBELUM PEPERIKSAAN
BMSPM 2014

  

KLIK PILIHAN ANDA:

 • Panduan di bawah sekadar garis panduan umum yang mungkin sesuai dengan apa yang telah diajar oleh guru BM anda.  Jika tidak sesuai sila abaikan.
 • Tajuk-tajuk tumpuan bukan bermakna ramalan. Anda perlu bersedia menjawab semua tajuk dalam Sukatan Pelajaran yang telah diajar oleh guru.
   
  SUMBER:
  Koleksi bahan di internet sama ada di www.bmspm.net dan sumber lain yang sesuai.

 


 

BM SPM SUBJEK TERAS

-          Wajib ambil

-          Wajib lulus untuk :

o   dapatkan sijil

o   Melanjutkan pelajaran

o   kelulusan minimum untuk kerja dengan kerajaan/swasta

 

Ditawarkan 2 kali setahun:

-          Jun (BM Ulangan)

-          November (Kali pertama dan ulangan)

 

3 Kertas:

- Kertas 1  = 130 m

- Kertas 2  = 110 m

- ULBSBM =  40 m

JUMLAH   = 280m > 100% > A+

 

 

 

Kertas 1 (1103/1)

-          Masa 2 Ό jam

-          Ada 2 bahagian:

o   A. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

o   B. Karangan Umum – Respons Terbuka

 

BUAT KARANGAN B DAHULU KERANA MARKAHNYA LEBIH BESAR!

 

A. Karangan BBR

-          Bahan Rangsangan diberikan dalam bentuk grafik atau teks

 

o   Grafik – Carta, gambar tunggal, gambar bersiri, ilustrasi dll.

o   Teks – Petikan ucapan, dialog dll

 

-          Disertakan:

o   tajuk

o   3 @ 4 isi

 

 

-          Berdasarkan tema/isu/tajuk

 

Tema dalam buku teks T4:

Unit 1   : SENARIO MASYARAKAT KITA

Unit 2   : AMBANG REMAJA

Unit 3   : DUNIA SEMAKIN CANGGIH

Unit 4   : KERANAMU Malaysia

Unit 5   : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

Unit 6   : RIADAH

Unit 7   : GENERASI KITA

Unit 8   : GAYA HIDUP SIHAT

Unit 9   : KERJAYA

Unit 10 : WARISAN BANGSA

Unit 11 : INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA

 

Tema dalam buku teks T5:

UNIT 1    : RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA
UNIT 2   : PENDIDIKAN ALAF INI
UNIT 3   : PENGANGKUTAN ALAF INI
UNIT 4   : BANDAR PINTAR MALAYSIA
UNIT 5   : ALAM PEKERJAAN
UNIT 6   : PENDIDIKAN INDUSTRI
UNIT 7   : BIOLEMBANGAN
UNIT 8   : PELABURAN
UNIT 9   : TELEPERUBATAN
UNIT 10  : SUKAN SEANTERO DUNIA
UNIT 11   : KOMUNIKASI GLOBAL

UNIT 12  : PELESTARIAN BUDAYA WARISAN

 

 

o   Kehendak soalan:

·         Punca/Faktor/Sebab

·         Langkah/Cara-cara mengatasi

·         Kesan:

o   kebaikan, faedah, manfaat

o   keburukan

 

o   Tugasan:

·         Beri pendapat…

·         Huraikan… (Bukan hurai grafik!)

·         Bincangkan…

 

o   Cadangan masa: 45 minit

o   30 markah

o   200 -250 patah perkataan

o        5 atau 6 perenggan

 

Contoh:

1p = 5 ayat x 10pp = 50pp

5p= 50pp x 5p       = 250pp

 

 

KEPANJANGAN:

TULISAN SEDERHANA 1 ½ MUKA SURAT

 

 

o   Ditulis berdasarkan rangka karangan berikut:

§  P1 - Pendahuluan (deduktif @ induktif)

§  P2 - Isi 1

§  P3 - Isi 2

§  P4 - Isi 3

§  P5 - Isi 4 – jika diberikan 4 isi

§  P5/P6 – Kesimpulan/Penutup

 

 

PEMERENGGANAN

 

PENDAHULUAN:

 

A1 - Pernyataan umum/definisi konsep

A2 - Penyataan khusus

A3 - Masalah

A4 - Kesan daripada masalah

A5 - Praisi (Fokus soalan)

 

 

SETIAP PERENGGAN ISI:

 

A1 - PW + Ayat topik/isi

A2 - H1

A3 - H2

A4 - H3/Ayat contoh

A5 - PW + API + PB (jika sesuai)

 

 

PERENGGAN KESIMPULAN/PENUTUP:

 

A1 - PW + kesimpulan umum

A2 - Pendapat

A3 - Cadangan/komen

A4 - Penilaian & harapan

A5 - Penutup + PB (yang sesuai)

 

 

 

 

 

TIPS CEMERLANG:

 

1. Markah bonus (cemerlang atas) diberikan – Ada ungkapan menarik yang sesuai dengan perkara yang dibincangkan.

 

2. Calon boleh menambah idea-idea lain yang tiada dalam bahan rangsangan, tetapi dengan syarat mesti membincangkan idea-idea yang terdapat dalam bahan rangsangan.

 

4. Jika tidak langsung guna idea dalam bahan rangsangan, tidak layak untuk kategori cemerlang,  walaupun bahasa dan pengolahan baik.

 

  

 

B. Karangan RT

o   100 markah

o   5 soalan diberi mengikut dimensi:

 

S1 - Individu

S2 - Keluarga

S3 - Masyarakat & negara

S4 - Antarabangsa

S5 - KOMSAS/KSM Umum

 

 

Meliputi jenis karangan:

o   Berformat:

 • Wawancara/dialog/temuramah

 • Berita

 • Ucapan/Syarahan/Ceramah/Pidato

 • Surat kiriman biasa/rasmi

 • Laporan aktiviti/minit mesyuarat

 • Perbahasan dll.

o   Tidak berformat:

 • Perbincangan/pendapat/ulasan/ komentar/fakta

 • Deskriptif/cereka

 • Peribahasa/cogan kata dll.

Berdasarkan tema/isu/tajuk-

Rujuk tema dalam buku teks T4 (11 tema) dan T5 (12 tema)

 

o   Kehendak soalan:

·         Punca/Faktor/Sebab

·         Langkah/Cara-cara mengatasi

·         Kesan:

·         kebaikan, faedah

·         keburukan dll.

o   Kata tugas:

·         Beri pendapat…

·         Huraikan…

·         Bincangkan… dll.

 

o   > 350 patah perkataan.

o   Terbaik 400 – 500pp

o   Minimum 3 isi utama

o   Terbaik 4 – 6 isi

o   > 7 perenggan

(50pp x 7=350pp)

 

Ditulis berdasarkan rangka karangan berikut:

 

 • Pendahuluan (deduktif @ induktif)

 • Isi 1

 • Isi 2

 • Isi 3

 • Isi 4

 • Isi 5

 • Kesimpulan/Penutup

 

(Dicadangkan : 5 – 7 isi sahaja)

 

PEMERENGGANAN

 

PENDAHULUAN:

 

A1 - Pernyataan umum/definisi konsep

A2++ - Penyataan khusus

A3++ – Masalah

A4++ - Kesan daripada masalah

A5 - Praisi (Fokus soalan)

 

(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)

 

SETIAP PERENGGAN ISI:

 

A1 - PW + Ayat topik/isi

A2++ - H1

A3++ - H2

A4++ - H3/Ayat contoh

A5 - PW + API + PB (jika sesuai)

 

(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)

 

      PERENGGAN KESIMPULAN/PENUTUP:

 

A1 - PW + kesimpulan umum

A2++ - Pendapat

A3++ - Cadangan/komen

A4++ - Penilaian & harapan

A5 - Penutup + PB (yang sesuai)

 

 

Ψ  JANGAN masukkan isi baru lagi!

 

(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)

 

 

TIPS - FAHAMI TINDAKAN OLEH PEMERIKSA

 

1. Tolak ejaan salah (maksimum 3 m)

2. Tolak format - jika ada (maksimum 2 m )

3. Pemeriksaan - holistik ikut peringkat dan kriteria.

4. Kesalahan format - ditolak maksimum 2 m.

5. Kesalahan ejaan - ditolak ½ markah (Maksimum 3m)

6. Tiada pemotongan markah - ejaan salah berulang.

 

 

Kertas 2 (1103/2)

 

-          Masa 2 ½  jam

-          Ada 4 bahagian soalan:

1. Rumusan

2. (a) Pemahaman umum (petikan RU)

2. (b) Cerpen (6+6) & drama (3+3)

2. (c) Prosa klasik (4+4)

2. (d) Puisi trad.(6+6) dan drama (3+3)

3. (a) Membina ayat

   3. (b) Sintaksis/Ayat

   3. (c)  Kesalahan E & I

   3. (d) Kesalahan K, I & TB

   3. (e) Peribahasa

4. (a) & (b) Novel

 

SOALAN 1 – RUMUSAN

 

-          Petikan +-300 pp diberi

-          Meliputi pelbagai tema/isu/tajuk

-          Kehendak soalan - KFS1 & KFS2:

 

o   Punca/Faktor/Sebab

o   Langkah/Cara-cara mengatasi

o   Kesan:

o   kebaikan, faedah

o   keburukan dll.

 

 

-          120pp

·         Yang lebih tidak akan diberi markah

·         Perlu ditulis di bawah rumusan

-          Masa dicadangkan 45 minit

-          Perlu dijawab awal kerana markahnya banyak!

-          30 markah (isi 20 + bahasa 10 (1/2 isi)

 

       Dalam arahan soalan:

….tentang… (KFS1) ….dan … (KFS2) ….

 

-          KFS1

– Isi tersurat

(Dalam petikan)

 

-          KFS2

– Isi tersirat

(Tiada dalam petikan – Fikir sendiri, gunakan pengalaman & pembacaan)

-          20 markah isi (mengikut 4 perenggan yang ditulis):

 

 • Pendahuluan – (1A - 1 unsur - KFS1 ditukar perkataannya = 2m)

 • Isi tersurat - KFS1 (6A - 6 isi = 12 m)

 • Isi tersirat – KFS2 (2A - 2 isi = 4 m)

 • Kesimpulan (1A - 3 unsur – PW + cadangan + kesan = 2m)  

  • (Catatan : + agar/supaya)

-          Kuasai teknik menjawab:

 • Baca sepintas lalu

 • Baca kali kedua dan tandakan isi SU

 • Tukar kata kunci yang sepadan maksud – KFS1

 • Fikirkan isi SI – KFS2

 • Tulis 4 p sambil kawal jumlah perkataan - 10A x 12pp = 120pp

 • Semak sebelum tulis kesimpulan supaya jumlah perkataan cukup.

 

 

SOALAN 2 – PEMAHAMAN

 

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d)

     1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.

2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna dan gramatis.

3. Kata skema: Disalin bulat-bulat daripada teks tapi betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.

 

 

Soalan 2. (a) Pemahaman umum (petikan RU)

 

-          Jawab berdasarkan petikan rumusan yang diberi

-          3 soalan diberi:

i.    Berikan maksud – kata/rangkai kata

ii.  Pemahaman teks – ASDBBMB

iii. Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP

-          9 markah (2+3+4)

-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.

-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah

 

Soalan 2. (b) Pemahaman KOMSAS – Cerpen & Drama

-          Cerpen (6+6)

-          Drama (3+3)

-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi

-          3 soalan diberi:

 

i.       Pemahaman teks – ASDBBMB

ii.     Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP

iii.    Pemahaman aspek kajian sastera (9?)

-          9 markah (2+3+4)/(3+3+3) dll.

-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.

-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah

Soalan 2. (c) Pemahaman KOMSAS – Prosa klasik

-          (4+4)

-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi

-          3 soalan diberi (TIADA komsas):

i.      Maksud kata/rangkai kata

ii.    Pemahaman teks – ASDBBMB

iii.   Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP

-          Tiada soalan KOMSAS akan ditanya.

-          8 markah (2+3+3)

-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis, bukan bahasa klasik seperti teks petikan.

-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah

 

Soalan 2. (d) Pemahaman KOMSAS – Puisi Trad./Puisi Moden(Sajak)

-          Puisi tradisional (6+6)

-          Puisi Moden (Sajak)(6+6)

-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi

-          3 soalan diberi:

i.      Maksud/Pemahaman teks – ASDBBMB

ii.    Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP

iii.   Pemahaman aspek kajian sastera (9?)

-          9 markah (2+3+4)/(3+3+3) dll.

-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.

-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah

 

 

 

SOALAN 3. PENGETAHUAN & KEMAHIRAN BAHASA

 

-          30 markah

-          Dibahagikan kepada:

Soalan 3(a)   :  Membina ayat - 6m

Soalan 3(b)   :  Sintaksis/Ayat - 6 m

Soalan 3(c)   :  Kesalahan E & I - 6 m

Soalan 3(d)   :  Kesalahan K, I & TB – 6m

Soalan 3(e)   :  Peribahasa - 6 m

 

Soalan 3(a)  :  Membina ayat -6m

 

TIPS - FAHAMI TINDAKAN OLEH PEMERIKSA

Perhatian bagi soalan 3(a)

-          1 markah bagi setiap ayat yang betul.

-          Tolak ½ m - kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada keseluruhan soalan.

-          Peribahasa, berikan 0 markah.

-          Nama khas, berikan 0 markah.

-          Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah

-          Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat.

-          Jika  semua perkataan digunakan dalam satu ayat, terima sebagai satu ayat sahaja.

-          Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya

-          Isi tidak jelas, tolak ½ markah

-          Sebaik-baiknya >10pp

-          Garis dengan pensel perkataan yang diberikan dalam ayat

  

Soalan 3(b): Sintaksis/Ayat - 6m

-          Aspek soalan:

o   Cakap ajuk cakap pindah

o   Ayat aktif ayat pasif

o   Menyambung ayat

o   Memisahkan ayat

o   Menganalisis ayat:

 • Binaan ayat (S+P, FN-FN, FN - FK, FN – FS, FN – FA)

 • Jenis-jenis ayat (Contoh: jenis ayat perintah)

o   Dll.

Soalan 3(c): Kesalahan E & I - 6 m

-          3 ayat atau 1 perenggan diberi

-          Cari 6 kesalahan

-          Biasanya dalam 1 ayat terdapat 2 kesalahan

-          Senaraikan kesalahan dan pembetulannya

Soalan 3(d):Kesalahan K, I & TB – 6m

-          3 ayat atau 1 perenggan diberi

-          Cari 6 kesalahan

-          Biasanya dalam 1 ayat terdapat 2 kesalahan

-          Senaraikan kesalahan dan pembetulannya

Soalan 3(e)   :  Peribahasa - 6 m

-          Meliputi:

o   Simpulan bahasa

o   Perumpamaan (terbanyak)

o   Kata-kata hikmat dll

-          Aspek soalan:

o   Beri PB berdasarkan petikan/ayat

o   Bina ayat menggunakan PB diberi

o   Memberikan maksud PB

o   Memberikan padanan PB dll.

 

-          Teknik menjawab:

o   Jika satu perenggan diberikan, asingkan kepada 3 bahagian untuk memudahkan PB diberikan.

o   PASTIKAN PB yang diberikan betul perkataan dan susunannya.

 

(Sebagai panduan, sila rujuk senarai PB dalam buku teks T4 & T5

TETAPI yang keluar tidak semestinya daripada senarai itu)

 

Soalan 4 :  Novel - 15 m

-          Berasaskan 2 novel daripada 8 buah novel (Mengikut zon masing-masing)

-          2 bahagian soalan:

o   4(a) – 7m

o   4(b) – 8m

-          Berdasarkan 1 novel @ perbandingan

o   Nov 2011 – 1 novel

o   Jun 2012 – 1 novel

-          Aspek soalan (AKS):

o   Tema (hanya 1)

o   Persoalan (7/8)

o   Plot (Binaan plot & teknik plot)

o   Latar (LT, LM, LMSY)

o   W & P (WU & WS)

o   GB (???)

o   Nilai (Kemanusiaan & kemasyrakatan)

o   Pengajaran (Positif & negatif)

-          Ditulis dalam bentuk esei

 

TIPS - FAHAMI TINDAKAN OLEH PEMERIKSA

Soalan 4(a)

i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari

ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap.

iii) Beri 2 markah bagi setiap isi dan huraian

iv) Beri 1 markah bagi isi tanpa huraian

v) Beri 0 markah bagi huraian tanpa isi

vi) Markah isi maksimum 4 markah

vii) Markah bahasa maksimum 3 markah

viii) Markah bahasa diberi secara impression:

Baik : 3 m, Sederhana : 2 m, Lemah : 1 m

ix) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa

x) Jika calon tidak menjawab, beri 0 markah

 

Soalan 4(b)

i) Jawapan berdasarkan (dua buah?) novel yang dipelajari

ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap

iii) Beri 2 m bagi setiap pernyataan dan huraian/contoh

iv) Beri 1 m bagi setiap pernyataan tanpa huraian

v) Markah isi maksimum 6 markah

vii) Markah bahasa maksimum 2 markah

viii) Markah bahasa diberi secara impression

        Baik : 2 m, Lemah : 1 markah

vii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 m untuk bahasa

viii) Jika calon tidak menjawab 0 m

 

TIPS  UNTUK JAWAAPAN CEMERLANG SOALAN NOVEL

4 (a) – 7 markah

                        Biasanya 2 @ 3 isi diperlukan

 

P1 -     A1 – Novel yang dikaji…

            A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep

P2 -     A3 – Isi 1

            A4 – Huraian isi 1 ++

P3 -     A5 – Isi 2

            A6 – Huraian isi 2 ++

P4 -     A7 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)

 CADANGAN:  7 – 9 ayat dalam 2 – 4 perenggan.

4 (b) – 8 markah

                        Biasanya 2 @ 3 isi diperlukan

P1 -     A1 – Novel yang dikaji…

            A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep

P2 -     A3 – Isi 1

            A4 – Huraian isi 1 ++

P3 -     A5 – Isi 2

            A6 – Huraian isi 2 ++

P4 -     A7 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)

CADANGAN:  7 – 9 ayat dalam 2 – 4 perenggan.

 

4 (b) – 8 markah (Jika perbandingan, biasanya 2 isi diperlukan)

P1 -     A1 – Dua novel yang dikaji…

A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep

P2 -     A3 – Novel 1 - Isi 1

A4 – Huraian isi 1 ++

P3 -     A5 – Novel 1 - Isi 2

A6 – Huraian isi 2 ++

P4 -     A7 – Novel 2 - Isi 1

A8 – Huraian isi 1 ++

P5 -     A9 – Novel 2 - Isi 2

A10 – Huraian isi 2 ++

P6 -     A11 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)

CADANGAN:  8 – 11 ayat dalam 3 – 6 perenggan.

Soalan perbandingan boleh dijawab dalam dua pendekatan:

 1. Hurai aspek yang ditanya dalam novel 1 dan diikuti novel 2
 2. Hurai  mengikut susunan aspek yang ditanya dalam novel 1 dan novel 2

 Pastikan dibuat kaitan sama ada persamaan atau perbezaan dalam perbandingan itu.

  

  CATATAN:

Panduan di atas sekadar garis panduan umum yang mungkin sesuai dengan apa yang telah diajar oleh guru BM anda.  Jika tidak sesuai sila abaikan.

Tajuk-tajuk tumpuan bukan bermakna ramalan. Anda perlu bersedia menjawab semua tajuk dalam Sukatan Pelajaran yang telah diajar oleh guru.

   
  SUMBER:
  Koleksi bahan di internet sama ada di www.bmspm.net dan sumber lain yang sesuai.

 

Selamat berjaya dengan cemerlang daripada 

 

Ke Menu Utama

© BMSPM 1998-2014. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.