xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
RANGKA KARANGAN PILIHAN DARIPADA KOLEKSI SOALAN
PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH DLL. 2013
  

 

PERINCIAN PEMARKAHAN
Cara Pemeriksaan
 
BAHAGIAN A :
 
1.        Calon boleh menambah idea-idea lain yang tiada dalam bahan rangsangan, tetapi dengan syarat mesti membincangkan idea-idea yang terdapat dalam bahan rangsangan.
2.        Jika calon menghuraikan 2 daripada tiga idea yang terdapat dalam bahan grafik dengan ditambah 1 isi/ idea sendiri-periksa seperti biasa.
3.        Jika calon menghuraikan 1 daripada 3 idea yang terdapat dalam bahan grafik dengan ditambah 2 isi/idea sendiri-Maksimum Kepujian
4.        Calon yang tidak langsung menyentuh idea dalam bahan rangsangan, tidak layak untuk kategori cemerlang, walaupun bahasa dan pengolahan baik.
5.        Jika calon tidak menghuraikan bahan rangsangan tetapi mengemukakan isi/idea sendiri yang menepati tema bahan rangsangan :terima: Maksimum Memuaskan.
 
BAHAGIAN B
 
1.        Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan.
2.        Maksud kematangan dalam penulisan :
(a)     cara penulisan pelajar , lengkap dan betul wacana (ada kesinambungan idea )
(b)     Tahap pemikiran /contoh yang diberikan menunjukkan pengetahuan yang luas (tidak hanya berkisar isu-isu di sekitarnya) -bacaan luas
3.        Semasa penandaan, impression pertama adalah paling tepat kerana kita telah menilai karangan calon dari segi tugasan, bahasa dan olahan secara holistik.
4.        Elakkan mencari kesalahan calon untuk menurunkan markah calon. Cari kekuatan yang ada pada skrip calon.
5.        Bagi skrip cemerlang, perlu ada toleransi bagi kesalahan minimum kerana karangan cemerlang bukan bebas daripada kesalahan tatabahasa.
6.        Perlu dilihat secara holistik kriteria mana yang lebih dominan.
·         340 - 350 pp Tanda seperti biasa
·         300 - 339 pp lmpression turun sedikit / markah turun sedikit
·         251-299 pp Peringkat baik 51 – 65
·         Kurang 250 pp Peringkat kurang memuaskan 21 – 35
-          Jika bahasa baik -markah peringkat KM atas 28 – 35
-          Jika bahasa kurang gramatis - markah peringkat KM bawah: 21- 27
7.        Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah.
8.        Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum 3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang.
 

JAWAPAN CADANGAN KERTAS BAHASA MELAYU 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI/DAERAH DLL. 2013

 

After School

 

BAHAGIAN A  :   

tanggungjawab seseorang terhadap komuniti

 

·         Prihatin kepada yang kurang bernasib baik

·         Membantu golongan yang memerlukan

·         Bergotong-royong meringankan beban

 

CADANGAN JAWAPAN

:
Tanggungjawab terhadap komuniti:

·         Masyarakat perlu prihatin terhadap golongan yang kurang bernasib baik seperti orang kurang upaya, hilang keupayaaan kerana kemalangan, orang yang ditimpa penyakit, anak yatim piatu atau yang ditinggalkan oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa boleh mendidik anak-anak agar simpati terhadap nasib golongan ini, memberi bantuan mengikut kemampuan dan tidak menghindari atau mengejek mereka.

·         Masyarakat setempat perlu ambil tahu apa yang berlaku terhadap jiran tetangga mereka terutama apabila jiran ditimpa musibah seperti menghidap penyakit, kecurian, rumah terbakar, atau kemalangan dan banjir. Memberi bantuan berupa barang atau sokongan moral.

·         Orang ramai juga boleh bergotong royong meringankan beban jiran yang memerlukan seperti membaiki rumah jiran yang kurang berkemampuan, membersihkan kawasan setempat agar bebas daripada penyakit dan binatang berbahaya dan sama-sama membantu dalam majlis-majlis yang diadakah di kawasaan berkenaan agar hubungan antara masyarakat bertambah erat tidak kira apa agama dan bangsa jiran kita.

 

BAHAGIAN B

1.     Generasi remja hari ini didapati kurang berminat untuk menyertai aktiviti serta program keagamaan dan kemasyarakatan.  Fenomena ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi komunikasi.  Tuliskan satu rencana lengkap yang bertajuk "mendekatkan golongan remaja dengan program keagamaan dan kemasyaratan melalui teknologi komunikasi"

Format rencana – Tajuk dan nama pengarang.

Isi –

·         Menggunakan alat komunikasi seperti internet untuk menyebarkan tips-tips yang berguna untuk diamalkan oleh remaja. Contohnya keburukkan mengambil dadah atau minum alkohol, seks bebas dan penyebaran itnah. Remaja hari ini cenderung berhubung melalui twiter, muka buku (face book), skype, line, weechat, face time, yeepi (laman sosial Islam), linked in, dan sebagainya, oleh itu golongan dewasa boleh mengambil kesempatan dengan menghubungi remaja melalui laman sosial untuk menyalurkan dakyah agama.

·         Menguar-uarkan melalui ruangan laman sosial aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang akan diadakan sama ada di peringkat kebangsaan maupun setempat

·         Memuat turun ruangan keagamaan atau kemasyarakatan dalam ruangan seperti Youtube, clip video dan sebagainya.

·         Mengadakan ruangan untuk pedebatan dan kemusykilan kerana ada remaja yang malu untuk mengutarakan masalah mereka secara berdepan dengan orang lain.

·         Mengajak remaja menjadi ahli pertubuhan sukarela melalui pendataran atas talian (online) dengan memberi sijil-sijl keahlian dan penyertaan agar mereka merasakan diri mereka diiktiraf.

 

2.     Unit beruniform sekolah anda telah mengadakan aktiviti perkhemahan di Taman Negara Pahang.  Selaku setiausaha persatuan anda diminta menulis laporan berkenaan perkhemahan tersebut.  Tuliskan laporan anda selengkapnya.

Format laporan –Tajuk laporan, tarikh, masa, tempat, jumlah peserta, guru pengiring, objektif aktiviti, aktiviti yang dilaksanakan, faedah yang diperoleh dan nama setiausaha.

Isi-

·         objektif untuk menerapkan sikap kepimpinan, bekerjasama, hubungan yang akrab, nilai berdikari.

·         Aisbreaking /permainan /ceramah /aktiviti jati diri@berdikari

·         faedah - sikap berdikari, bekerjasama, hormat-menghormati, perpaduan, dan kepimpinan

·         penutup – harapan pada masa-masa akan datang

 

3.     Kesesakan lalulintas merupakan satu isu yang sering menghantui penduduk terutama di bandar-bandar besar. Salah satu usaha untuk mengatasinya ialah dengan meningkatkan keupayaan dan kecekapan sistem pengangkutan awam.    Bincangkan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk merealisasikan hasrat tersebut.

Perbincangan

Isi –

·         pengangkutan awam contohnya bas, kereta api, dan teksi.

·         tingkatkan keupayaan dari aspek ketepatan masa, keselesaan tempat duduk, kemudahan membeli tiket, kemudahan untuk gologan OKU, keselesaan sistem pengudaraan, dan jaminan keselamatan.

·         tingkatkan kemudahan tempat menunggu awam, tandas dan telefon awam yang bersih dann berfungsi, kekerapan kenderaan awam berhenti, stesen yang mempunyai kemudahan awam dan sistem keselamatan.

·         perkhidmatan pemandu yang berdisiplin dan berhemah, khidmat kaunter yang mesra pelanggan, dan jaminan keselamatan kenderaan awam yang disediakan.

 

4.     Akhir-akhir ini isu kebanjiran buruh asing yang datang bekerja tanpa permit semakin serius dibincangkan kerana telah mengundang banyak masalah terutama yang melibatkan kegiatan jenayah. Pelbagai langkah dilakukan oleh kerajaan untuk menyekat kebanjiran kumpulan ini, namun banyak kekangan yang dihadapi.    Huraikan kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pihak kerajaan untuk mengatasi   masalah tersebut serta langkah-langkah untuk mengatasinya.

Perbincangan dan pendapat

Isi –

• Kekangan – kawasan yang luas dan kawasan perairan yang tersorok.

• kekurangan kakitangan dalam pasukan keselamatan.

• kurang pemantauan

• penyalahgunaan kuasa dan terdapat dalang dalam sistem keselamatan.

• Langkah mengatasi – kuatkuasa undang-undang dan tiada had kuasa terhadap orang yang terlibat.

• undang-undang yang lebih ketat dan tegas serta hukuman yang lebih berat.

• Tambah bilangan kakitangan

 

5.     Tulis sebuah cerita berdasarkan nilai murni kejujuran.

Cerita berdasarkan nilai murni kejujuran –

ada persoalan utama iaitu kejujuran dan persoalan sampingan, watak utama dan watak sampingan, latar dan gaya bahasa yang menarik.

 

MRSM

BAHAGIAN A

1.     Usaha untuk memajukan sektor pelancongan                                  

 -  mewartakan kawasan pelancongan baru

-   meningkatkan prasarana                             

-   mempromosikan produk pelancongan

BAHAGIAN B

1.     Khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah dapat membantu pelajar menangani masalah peribadi,  akademik dan kerjaya.     Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh melalui khidmat bimbingan dan kaunseling.

lsi Cadangan

• Masalah peribadi/ keluarga pelajar dapat ditangani.

• Masalah akademik pelajar dapat diatasi.

• Masalah pergaulan antara rakan sebaya dapat diatasi.

• Pembangunan personaliti pelajar dapat dibina melalui bimbingan kaunseling.

• Maklumat kerjaya dalam bidang pendidikan terutamanya pascasekolah dapat membantu pelajar.

• Motivasi kendiri pelajar dapat ditingkatkan.

• Pengumsanmasa yang lebih teratur.

 

2.     Selaku Pegawai Kesihatan Daerah,  anda diminta untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk "Amalan Baik dalam Penjagaan Kesihatan"  sempena Hari Kesihatan Sedunia kepada masyarakat setempat. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

lsi Cadangan

• Mengamalkan pemakanan yang seimbang.

• Menjaga kebersihan tempat tinggal.

• Pemeriksaan kesihatan yang konsistenlberkala.

• Amalan riadahl bersenam.

• .Amalan gaya hidup sihat.

• Mengamalkan ajaran agama..

 

3.     Guru memainkan peranan dalam melahirkan generasi berilmu.  Ulaskan pernyataan tersebut.

lsi Cadangan

·         Guru menyuburkan budaya intelekl ilmu pengetahuan menggalakkan pemikiran inovatifl analitis dalam usaha pencarian ilmu yang berterusan

·         dalam kalangan pelajar usaha melalui pelbagai program yang menajamkan minda pelajar

·         Guru mengembangkan nilai kerohanian pelajar

·         Guru memperkemasl memantapkan perkembangan emosi pelajar bersedia menghadapi cabaran dan menggalas tanggungjawab menuntut ilmul tidak jemu menuntut ilmu dan tahu mengaplikasi ilmu dalam kehidupan

·         Guru pencetusl pemangkin untuk pelajar melibatkan diri dalam proses membina negara bangsa

·         Meningkatkan pemahaman pelajar tentang aspirasi negara

·         Guru menggalakkan perkembangan/ penguasaan ICT dalam kalangan pelajar

·         Guru memupuk kemahiran insaniah - kemahiran komunikasi, pengucapan awam.

 

4.     Penyertaan pelajar dalam pelbagai program dan pertandingan di peringkat antarabangsa dapat mengharumkan nama negara di mata dunia.   Jelaskan manfaat-manfaat yang diperoleh melalui penyertaan dalam  program dan pertandingan itu.

lsi Cadangan

·         Contoh program: Program pertukaran pelajar, misi keamanan, misi bantuan kemanusiaan, Global Leadership

·         Contoh pertandingan: Intel~lsef, l-sweep,lnepo, IRO, Debat Antarabangsa, World Scholar's Cup, Robotik.

·         Para pelajar dapat menyerlahkan bakat sedia ada hingga ke peringkat antarabangsa.

·         Dapat menimba pengalainan/ilmu di negara orang serta bertukar-tukar pendapat/budaya melalui pergaulan dengan peserta-peserta luar.

·         Meluaskan pengalaman sehingga ke peringkat antarabangsa.

·         Masyarakat antarabangsa akan mengiktirafkemampuan para pelajar Malaysia yang menonjolkah bakat sehin'gga peringkat antarabangsa. ..

·         Parapeserta dari negaraini akan bersungguh-sungguh membuat penyelidikan untuk .dipenandingkan ke peringkat antarabangsadan mengharumkan nama negara.

 

Rounded Rectangle: adat sezaman ditinggaljauh
adat agama dipandang remeh
adat kuning menjadi ikutan

  

 

  5.     Rangkap di atas merupakansebahagian daripada Sajak 'Adat Sezaman' yang membawa maksud sikap masyarakat yang semakin melupakan adat resam, memandang remeh ajaran agama dan mengamalkan budaya kuning.

Huraikan peranan masyarakat untuk membentuk sahsiah terpuji dalam kalangan remaja.

lsi Cadangan

• Ibu bapa/keluarga - menjadi suri teladan

• Guru / sekolah - menerapkan nilai-nilai mumi di dalam kelasl di luar kelas

• Masyarakat - bersikap peka/ tegur-menegur

• Masyarakat - mengimarahkan program-program di masjid

• Media - menyiarkan program-program yang bersesuaianl Peranan Lembaga Penapis Filem

• Kerajaan - menyekat kemasukan budaya kuning seperti konsert artis luar.

• Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) - mendekati golongan remaja dengan program yang dianjurkan. ABIM (Angkatan Belia Islam), AWAM (All Women's Action Society), Raudhatus Sakinah.

 

TERENGGANU

BAHAGIAN A

Faedah melancong   

·         merapatkan hubungan kekeluargaan

·         menghilangkan stress                              

·         menambahkan ilmu dan maklumat

BAHAGIAN B

1.    Sebagai setiausaha sidang redaksi majalah sekolalr, anda ditugaskan untuk  menyediakan satu laporan tentang Hari Kokurikulum yang diadakan di sekolah anda.   

Sediakan laporan itu selengkapnya.

Format: Laporan

- Tajuk

- Tandatangan / Nama penulis

-1 markah

-1 markah

Cadangan idea:

- Pengenalan, contohnya : Tajuk, tarikh, ternpat

- Aktiviti berkaitan Had Kokurikulum    contoh ; Pameran, demonstrasi, gerai-geraijualan dan sebagainya

- Aktiviti perkhemaban. contoh: pertandingan kekemasan khemah, gajet, kawad kaki dan lain-lain

- Perasmian penutup-penyampaian hadiah

 

2.    Ibu bapa menjaga anak-anak dengan penuh kasih sayang namun apabila anak-anak meningkat remaja ada antara mereka yang terlibat dengan pelbagai masalah sosial.    

Jelaskan faktor-faktor yang mendorong berlakunya keadaan sedemikian.

Diharopkan :Calon dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendorong berIakunya keadaan sedemikian,

Cadangan idea:

- sikap ibu bapa yang menganggap anak: sudah besar dan boleh berdikari

- anak: menganggap din mereka sudah dewasa I besar

- anak-anak mahukan kebebasan I tidak IDahu dikongkong

-lebih terpengaruh dengan rakan sebaya

- dipengaruhi oleh media massa

- terpengaruh dengan gaya lidup masyarakat kini

 

3.    Gejala rasuah dalam masyarakat boleh membawa banyak kesan negatif seperti  menafikan hak rakyat serta menjejaskan imej negara.  

Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani gejala ini.

Diharapkan : CaJon dapat menulis tentang langkah-langkab yang boleh diambil untuk menangani gejala rasuah

 

Cadangan idea:

- Pendekatan agama

- Didikan awal-berakhlak mulia daripada keluarga

- Melalui pendidikan di sekolah

- Peranan masyarakal

- Peranan kerajaan-melalui kempen dan peranan badan-badan bertanggungjawab

- Peranan media massa

- Penguatkuasaan undang-undang

 

4.    Pergolakan dan peperangan yang berlaku di sesebuah negara bukan sahaja menjejaskan keamanan negara tersebut  malahan turut menjejaskan negara-negara serantau. 

Ulaskan peranan yang boleh dimainkan oleh pemimpin-pemimpin dan pentubuhan-pertubuhan  di peringkat serantau dan dunia untuk menangani krisis ini.

Diharapkan :Calon dapat menulis tentang peranan yang holeh dimainkan oleh pemimpin-pemimpin dan pertubuhan-pertubuhan di peringkat serantau dan dunia untuk meoangani krisis ini.

Cadangan idea:

-  kerjasama  politik

-  Kerjasarna ketenteraan di sempadan

-  Kerjasama pemimpin-pemimpin negara dengan pemimpin negara yang bergolak

-  Bantuan ketenteraan-sebagai pasukan pengaman antarabangsa

-  Peranan pertubuhan-pertubuhan seranlau dan dunia seperti PBB, ore, NAM, ASEAN dan Jain-lain

 

5.    Sesebuah karya sastera memang kaya dengan nilai-nilai murni yang dapat membentuk peribadi mulia dan mampu dijadikan pedoman serta teladan dalam kehidupan seseorang.  

Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut

Diharapkan : Calon dapat menulis tentang karya sastera yang dapat Membentuk peribadi mulia dan mampu dijadikan pedoman serta teladan dalam kehidupan seseorang.

Cadangan idea:

-Nilai tanggungjawab

-Nilai kasih-sayang

-Nilai keberanian

-Nilai balk hati

-Nilai kejujuran

-Menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif

'* Kaitkan setjap nilai dengan karya sastera yang telah dibaca

KEDAH

BAHAGIAN A

Faedah Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa                             

-  memperkenalkan Malaysia ke luar negara 

- menambahkan pendapatan negara         

- merapatkan hubungan antara negara peserta

 

BAHAGIAN B

1.    Anda seorang pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia di peringkat kebangsaan.  Pihak sekolah mengundang anda untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk 'Langkah-langkah Menjadi Pelajar Cemerlang.'   

Tuliskan ceramah anda selengkapnya.

 * Soalan berformat ceramah

Markah akan dipotong jika tiada;

Kata alu-aluan 1m

Kata Sapaan

(cth: tuan/puan di tengah-tengah) 1m

Penutup (Cth Terima kasih) 1m

(maksimum 2 markah)

 

Idea 1 - mengamalkan budaya membaca  - dapat meningkatkan pengetahuan

Idea 2 - pengurusan masa yang sistematik  - pembahagian masa yang seimbang antara masa belajar dan beriadah

Idea 3 - sentiasa berinteraksi dengan guru   - bertanyakan sesuatu yang tidak difahami

Idea 4 - belajar secara berkumpulan  -  membantu mengatasi sebarang kelemahan   -  berkongsi maklumat

Idea 5 - taat kepada ibu bapa, guru dan suruhan agama

(idea-idea lain yang bersesuaian boleh diterima)

 

2.    Teknologi siber kini telah maju, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengawal kecenderungan anak-anak melayari internet.    Berdasarkan pernyataan di atas. 

Huraikan peranan ibu bapa dalam mendididk anak-anak memanfaatkan internet pada masa ini.

 

 Idea 1 - Ibu bapa sendiri hendaklah memiliki pengetahuan dan ilmu yang mencukupi tentang teknologi maklumat.

·         untuk mengimbangi pengetahuan anak-anak yang begitu pantas sejajar dengan  perkembangan dunia ICT.

·         dapat berkongsi pengetahuan dengan anak-anak dan menentukan aspek yang positif  sahaja dimuat turun.

Idea 2 - melaksanakan peraturan dan tatacara yang tegas tentang penggunaan internet kepada anak-anak.

·         ibu bapa tidak boleh menyerahkan bulat-bulat kepada anak-anak untuk  mengakses apa-apa sahaja

·         memastikan anak-anak patuh dan faham tentang maksud penggunaan komputer  untuk tujuan positif sahaja.

Idea 3 - ibu bapa sendiri hendaklah memaparkan tingkah laku yang baik terhadap anak- anak.

·         tidak boleh secara terang-terangan atau berselindung melayari unsur- unsur pornografi dan jenayah.

·         tidak membeli atau menyimpan apa-apa perisian yang tidak bermoral.

Idea 4 - membawa anak-anak ke tempat-tempat pameran komputer dan ekspo  pendidikan ICT

·         anak-anak memperoleh pendedahan yang lebih luas tentang teknologi komputer dan internet.

·         dapat memilih perisian-perisian yang berguna untuk kegunaan anak-anak

Idea 5 - mengehadkan dan memperuntukkan masa yang sewajarnya

·         ada peruntukan masa yang anjal antara masa belajar, beriadah, berinteraksi, dan mengakses internet.

·         mengelak anak-anak terus menjadi mania(kemaruk) komputer

 

3.    Siswazah pada hari ini kurang berminat menceburkan diri dalam bidang pertanian.  Oleh itu, pelbagai pihak perlu mengambil inisiatif untuk menarik minat para siswazah menceburkan diri dalam bidang tersebut. 

Huraikan peranan pihak-pihak berkenaan.

 

Idea 1 - peranan kerajaan

·         menyalurkan bantuan dari segi khidmat nasihat dan kepakaran melalui badan-badan seperti MARDI dan FAMA

Idea 2 - institusi kewangan

·         memberi pinjaman modal untuk memulakan perniagaan yang berasaskan pertanian

Idea 3 - institusi pengajian

·         menyediakan kursus-kursus yang bersesuaian

·         memberikan pendedahan tentang teknik-teknik terbaru dalam pertanian yang boleh memberikan pulangan yang tinggi

Idea 4 - pihak media

·         kempen melalui media massa

·         rancangan-rancangan televisyen yang memberikan informasi berkaitan pertanian  Cth : Agro Jurnal, Inspirasi Koko dan Bumi Kita

Idea 5 - ibu bapa

·         galakan dan dorongan daripada ibu bapa untuk mengusahakan tanah- tanah terbiar/milik keluarga secara kormesial

 

4.    Hubungan diplomatik dengan negara-negara serantau dan antarabangsa adalah amat penting. 

Ulaskan pendapat anda tentang kepentingan Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik.

Idea 1 - memperluas jalinan hubungan diplomatik dalam dasar luar negara

·         menjalinkan persefahaman dan hubungan bilateral dan multilateral (hubungan dua hala dan pelbagai hala) dengan kerajaan di seluruh dunia.

·         agar dunia mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

·         mengelak perasaan curiga dan prejudis dalam kalangan masyarakat dunia.

Idea 2 - mewujudkan jalinan sosial, ilmu, dan budaya di peringkat global

·         menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global

·         mengeksport dan mengimport sumber maklumat dan ilmu pengetahuan melalui jaringan kerjasama di bawah badan dunia seperti UNESCO

·         mengenali cara hidup budaya dan adab resam pelbagai masyarakat dunia.

·         menjalinkan persefahaman melalui misi sukan, kerja amal dan sumbangan kemanusiaan.

Idea 3 - mewujudkan rangkaian ekonomi dan perdagangan global

·         memperluas pasaran diperingkat global

·         memperkenalkan produk Malaysia di pasaran antarabangsa

·         menjalinkan hubungan dagang dan memperluas pasaran global

·         menarik lebih banyak pelaburan asing ke Malaysia

Idea 4 - mewujudkan jaringan serantau dan antarabangsa

·         mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti antarabangsa

·         persidangan tentang siasah, ekonomi, sosial, dan keamanan

·         menjaga kebajikan negara-negara serumpun dan serantau(ASEAN), negara-negara merdeka (KOMANWEL), kebudayaan (OIC) , dan dunia  (PBB)

Idea 5 - memenuhi tanggungjawab sosial untuk hidup sebagai warga dunia yang bersatu padu

·         menghormati hak asasi manusia untuk hidup bebas, berdaulat, dan diiktiraf

·         tidak bersikap mementingkan diri dan boleh berada dalam kelompok masyarakat dunia.

·         memperluas sistem rangkaian maklumat global dan jalinan maklumat siber

·         membangunkan minda dan peribadi bangsa Malaysia agar setanding dengan warga dunia.

 

5.    Anda begitu teruja untuk menyertai pertandingan menulis cerpen anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.  Berdasarkan tajuk  "Kerana Nila Setitik Rosak Susu Sebelanga".  

Tuliskan sebuah cerpen yang menarik.

 

PAHANG

3.     Sebagai seorang pegawai di Jabatan Penerangan Daerah, anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah kepada warga sekolah di daerah anda.Tajuk ceramah itu ialah “Semangat Kejiranan Pemangkin Rakyat Sejahtera.” Tulis ceramah anda itu selengkapnya.

Diharapkan calon dapat menulis karangan bentuk ceramah dengan memberikan tumpuan isi pada tajuk yang diberikan.

Isi Cadangan

 Kerjasama dan bantu- membantu antara jiran

 Perpaduan antara jiran

 Sikap toleransi antara jiran

 Budaya ziarah dapat dijalankan

 Kebersihan kawasan dapat ditingkatkan

 

4.     Kebanyakan negara di dunia telah menjalankan pelbagai program pertukaran pelajar. Huraikan faedah-faedah menyertai program tersebut.

 

Diharapkan calon dapat menghuraikan faedah-faedah menyertai program pertukaran pelajar.

 

4.0 Isi Cadangan

 Dapat bertukar-tukar pengalaman dan idea-idea baru

 Dapat mengenali kepelbagaian budaya negara luar.

 Menanam sikap positif dan berbudi bahasa dalam diri ketika berjauhan

 Memajukan industri pelancongan negara

 

5.     Warisan puisi Melayu lama seperti pantun, syair, gurindam dan seloka semakin terpinggir dalam kalangan generasi muda hari ini. Ulaskan pendapat anda tentang cara-cara yang dapat dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memartabatkan puisi Melayu lama ini.

 

Diharapkan calon dapat menghuraikan cara-cara yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memartabatkan puisi Melayu lama.

Isi cadangan

 Ibu bapa memperkenalkan dan mempopularkan pantun kepada anak-anak mereka

 Pembelajaran dan pengajaran pantun di sekolah haruslah diperluas

 Mengadakan pelbagai kempen cintai puisi tradisional.

 Program pertukaran pelajar dengan negara luar

 Persembahan atau pertandingan puisi Melayu lama

 

 

SBP

 

Bahagian A

Cara-cara menyayangi sekolah.

 

Cadangan Isi:

1.    Harta benda sekolah merupakan harta benda awam yang perlu dipelihara oleh seluruhwarga sekolah.

2.    Peraturan sekolah merupakan elemen penting dalam pembentukan sahsiah pelajar.

3.    Kecemerlangan akademik pelajar sangat signifikan terhadap pencapaian keseluruha nsesebuah sekolah (kayu ukur 

4.    Pencapaian kokurikulum yang cemerlang merupakan pelengkap kepada encapaianakademik pelajar dan dapat meningkatkan imej sekolah.

 

Bahagian B

 

Soalan 1

Rumah terbuka sudah menjadi satu kebiasaan bagi rakyat Malaysia apabila menyambut sesuatu perayaan. Pada musim perayaan yang lalu, anda berkesempatan mengunjungi rumah terbuka jiran anda yang berlainan bangsa.

Ceritakan pengalaman dan faedah yang anda peroleh ketika menghadiri rumah terbuka tersebut.

 

Format: TiadaCalon diharap dapat menceritakan pengalaman dan menyatakan faedah menghadiri rumah terbuka jiran yang berlainan bangsa.

Kemungkinan:   Calon hanya membincangkan salah satu elemen sahaja (pengalaman @ faedah): markahmaksimum peringkat baik sekiranya bahasa baik.

Calon tidak menjelaskan perbezaan bangsa jirannya: markah maksimum peringkatkepujian bawah. sekiranya bahasa baik.

 

Cadangan isi:

 Pengalaman:1.

1.1  Suasana kemeriahan rumah terbuka.

1.2  Perasaan calon sewaktu menghadiri rumah terbuka.

 

2.   Faedah:

2.1   Menyuburkan dan mengeratkan hubungan silaturahim dengan jiran tetangga.

2.2  Memupuk perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat.

2.3  Dapat melihat dan merasai kepelbagaian aneka masakan yang disajikan.

2.4  Memupuk toleransi dan keterbukaan pemikiran terhadap agama, budaya dan adat  yang berbeza.

2.5  Menyumbang kepada sektor pelancongan negara.

2.6  Menggambarkan kestabilan politik negara.

 

Soalan 2

Kebanyakan anak remaja hari ini tidak suka membantu ibu bapa di rumah. Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk memperkasakan budaya tolong-menolong dalam kalangan ahli keluarga.

 

Cadangan Jawapan:

Format: TiadaCalon diharapkan dapat menghuraikan / menerangkan / menjelaskan peranan ibu bapauntuk memperkasakan budaya tolong-menolong dalam kalangan ahli keluarga:

1.     berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak secara berhemah tentang peranan &tanggungjawab mereka

2.    menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan memberikan tunjuk ajar 

3.    memastikan anak-anak menyempurnakan tanggungjawab dengan melakukan tugasanrutin yang sesuai dengan keupayaan mereka

4.    memberikan penghargaan atau kata-kata perangsang kepada anak-anak 

5.     bergotong-royong seisi keluarga dalam melakukan sesetengah tugasanSekiranya calon hanya menghuraikan isu dalam kalangan anak sahaja, karangan tidak mencapai tahap cemerlang.

  

Soalan 3

Anda ingin menyertai pertandingan menulis esei bersempena dengan Sambutan Hari Polis di tempat anda. Tajuk yang anda pilih ialah “Membanteras Jenayah Tanggungjawab Bersama”.

 Tulis esei anda selengkapnya.

 

Format:Esei/Rencana

Tajuk: 1m Nama

Penulis:1m

 

Diharapkan calon dapat menulis esei tentang Membanteras Jenayah Tanggung jawab Bersama. (tanggungjawab pelbagai pihak  –  individu, komuniti/masyarakat setempat,pihak berkuasa,kerajaan dan badan bukan kerajaan dll yang relevan)- Jika calon menghuraikan tanggungjawab satu pihak sahaja, dan bahasa baik,maksimum baik atas

  

Soalan 4

Ketidakstabilan politik di sesebuah negara menimbulkan kesan negatif kepada masyarakat dunia.Bincangkan.

 

Format: Tiada

·         Diharapkan calon dapat mengemukakan faktor berlakunya masalah ketidakstabilan politik, kesannya dan cadangan mengatasi

·         Calon perlu menyatakan beberapa contoh negara yang mengalami pergolakan politik.

·         Jika calon hanya menyatakan sebuah negara sahaja, tidak layak mendapat cemerlang

·         Calon perlu mengemukakan sekurang-kurangnya dua aspek contohnya, faktor berlaku dan kesan atau kesan dan langkah mengatasi

·         Jika calon mengemukakan satu aspek sahaja,( tidak berbincang tentang tajuk) tetapi bahasa baik, maksimum 65markah

 

Cadangan Jawapan:

Kesan

·         Menggugat ekonomi sesebuah negara/sektor pelancongan terjejas

·         Rakyat hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan/catuan bekalan makanan

·         Imej negara terjejas di mata dunia

·         Ketidakstabilan mata wang

·         Penularan penyakit-Rakyat terkorban/orang awam menjadi mangsa

 

Faktor 

·         Perang saudara

·         Perebutan wilayah

·         Campur tangan pihak ketiga-Anasir luar/subversif 

·         Fahaman politik/ideologi yang ekstrem

 

Langkah Mengatasi

·         Perjanjian /rundingan damai

·         Gencatan senjata

·         Peranan PBB/Negara Serantau

·         Memenuhi tuntutan dua pihak 

  

Soalan 5

Rakyat Malaysia kaya dengan budaya warisan. Walau bagaimanapun generasi mudamasa kini semakin kurang menghargai budaya warisan bangsa mereka sendiri.  Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku.

 Format: Tiada

 

1.    Proses globalisasi menyebabkan kegiatan seni budaya tradisional semakin lesu.

·         Akibat globalisasi, kita terdedah kepada perkembangan budaya asing secara meluas.

·         Semua orang dapat mengikuti perkembangan seni budaya dunia terkini melalui Internet/facebook, blog dsbnya.

·         Seni atau budaya asing yang baru biasanya lebih menarik minat orang ramai.

·         Misalnya generasi muda mahukan breakdance, hip-hop , tempo muzik yanglebih rancak dsbnya. Masakan tradisional diganti dengan makanan segera dari Barat

·         Akibatnya tarian seni budaya tradisional seperti wayang kulit, makyung, ghazal,tarian kipas, tarian kepang dsbnya semakin dilupakan.

 

2. Kemajuan dari segi teknologi maklumat .

·         Kini permainan teknologi maklumat lebih memikat.

·         Misalnya “PSP”, “Wii” dan sebagainya.

·         Misalnya permainan badminton dapat dijalankan melalui “Wii” dengan seorang diri sebagai pemain.

·         Pelbagai program permainan dapat “dimuat turun” daripada Internet.

·         Pelbagai permainan dalam I-phone.Wi-Fi, 3G memberi kesan audio visual lebihmemikat.

·         Sebaliknya congkak dikatakan membosankan dan tidak mencabar.

·         Begitu juga dengan wau dan gasing yang memakan masa menyediakannya dan memerlukan kemahiran dan kumpulan rakan. Misalnya kanak-kanak bandar tidak tahu meligat gasing.

  

 3. Sikap masyarakat yang dingin juga menjejaskan budaya warisan kita.

·         Kehidupan kita semakin sibuk.

·         Selepas bekerja, rakyat tiada masa terluang untuk aktiviti seni tradisional yang  perlukan kemahiran.

·         Usaha menghasilkan tenunan kain songket, lukisan batik dan kraftangan yang lainmemakan masa.

·         Aktiviti permainan gasing dan wau mengambil masa panjang, dari mencari bahan mentah dan menghasilkannya.

·         Tegasnya, hiburan tradisional tidak serasi dengan hidup sibuk kini.

·         Yang lebih banyak ialah pusat yoga, pusat tarian moden, gimnasium bina badan dan  persolekan muka serta pelangsingan badan.

 

4. Kekurangan pusat latihan turut menyebabkan masalah ini.

·         Tanpa latihan khusus, bakat yang berpotensi tidak dapat diasah.

·         Mereka yang berminat juga sukar mendapat peluang.

·         Pusat perkembangan seni budaya tradisional amat terhad.

·         Pusat sedemikian tidak menguntungkan jika tanpa tajaan kerajaan.

·         Akibatnya ramai rakyat yang berminat tidak dapat latihan.

·         Para pengamal seni tidak dapat menyampaikan ilmu ini kepada generasi muda.

 

 5. Siaran di media elektronik yang lebih menarik 

·         Televisyen menayangkan program-program yang lebih menarik 

·         Terdapat saluran tv yang pelbagai

·         Program berbayar yang menarik minat golongan pelbagai6. Kurangnya galakan dan promosi

·         Pihak bertanggungjawab kurang menguar-uarkan budaya warisan

·         Pihak media juga kurang mempromosikan kehebatan budaya warisan

·         Pihak ibu bapa juga kurang menggalakkan anak-anak untuk membudayakanwarisan terdahulu

 

SELANGOR

SOALAN BAHAGIAN A

 Sifat-sifat generasi pelapis yang diperlukan oleh negara

Pengenalan

- generasi pelapis ialah generasi muda yang bakal mengambil alih kepimpinan negara masa depan

- mereka merupakan aset negara

- masyarakat berusaha membentuk keperibadian generasi yang mulia

- banyak cabaran melahirkan generasi pelapis berkualiti

- negara memerlukan generasi pelapis yang bersifat mulia

 

Isi 1: Dapat menerima pendapat orang lain.

- generasi pelapis perlu bersikap terbuka

- boleh menerima pandangan generasi terdahulu

- contoh – teguran dan pandangan oleh ibu bapa walaupun kurang sesuai dengan jiwa mereka.

- Mencari teladan yang baik daripada teguran dan perbincangan

-  

Isi 2: Menghormati tokoh perjuangan terdahulu

- tokoh perjuangan dahulu banyak berjasa

- menyanjung dan menghargai jasa-jasa mereka

- contoh : tokoh kemerdekaan Tun Abdul Rahman

- kesannya semangat patriotik subur dalam generasi pelapis

 

Isi 3:Tidak jemu menimba ilmu

- ilmu penting untuk memajukan masyarakat

- perlu berketerampilan dan gigih menimba ilmu baharu

- contoh – ilmu sains dan teknologi pantas berubah

- tidak menjadi generasi muda yang jumud / tidak berpengetahuan luas

 

Isi 4: Berkemahiran tinggi

- negara memerlukan ramai tenaga mahir dalam pelbagai bidang

- perlu bersikap inovatif untuk menguasai pelbagai kemahiran

- contoh- mengikuti kursus kemahiran di institusi pengajian tinggi

- ramai pekerja mahir dalam pasaran kerja dalam kalangan generasi muda

 

Penutup

 

- kesimpulannya generasi pelapis golongan berharga

- semua pihak perlu memastikan generasi pelapis tidak terjebak gejala negatif

- agar generasi muda tidak rosak akhlak

- diharapkan negara akan terus aman makmur dan maju

- peribahasa pemuda harapan bangsa pemudi tiang negara

  

BAHAGIAN B

 Soalan 1 –

 Langkah-langkah untuk memastikan pelestarian kebudayaan warisan nenek moyang

 

Pendahuluan

golongan remaja tidak berminat dengan kebudayaan warisan nenek moyang mereka - hal ini membimbangkan semua pihak - pelbagai usaha boleh dilaksanakan remaja untuk memupuk sikap menyayangi budaya warisan bangsa - remaja lebih menyanjung budaya asing - pelbagai usaha perlu dilakukan oleh remaja sendiri

 

Cadangan Isi

- remaja menerapkan budaya warisan dalam kehidupan seharian

- remaja menjadikan ibu bapa sebagai idola mereka

- remaja mencari dan mendapatkan pendedahan keunikan budaya melalui media massa

- remaja mengkaji perihal kebudayaan dalam pelajaran sivik di sekolah

- remaja berkongsi maklumat tentang kempen budaya warisan bangsa

 

Penutup

usaha yang proaktif perlu dan terus dijalankan - kerjasama semua pihak perlu bagi menyedarkan remaja akan budaya warisan bangsa - agar kebudayaan terus kekal - budaya warisan terjulang tinggi

 

Soalan 2.

Bincangkan langkah-langkah yang dapat diambil bagi mengelakkan  pengguna daripada tertipu.

 

Pendahuluan:

pengguna dan peniaga saling memerlukan – pengguna menghendaki barang yang dijual oleh peniaga manakala peniaga mengharapkan wang daripada pengguna untuk mendapatkan keuntungan – pelbagai gelagat peniaga dapat dilihat untuk melariskan barangan mereka sehingga kadangkala menipu pengguna.

 

Isi-isi penting

(a) membandingkan harga suatu barang dengan barang yang sama di kedai lain –pengguna dapat membezakan harga – pengguna dapat membuat pilihan yang tepat –membeli di tempat yang betul

 

(b) jangan mudah terpengaruh oleh iklan – iklan bersifat memujuk pengguna membeli barangan – kadangkala barang yang dibeli tidak seperti diiklankan – kualiti tidak baik, memberi kesan buruk setelah menggunakan barang itu, dan sebagainya

 

(c) melihat tarikh luput sesuatu barang, terutama yang berasaskan makanan dan minuman – kadangkala peniaga menjual barang yang telah tamat tempoh – pengguna harus berhati-hati – kesihatan dan keselamatan diutamakan

 

(d) membaca butir-butir seperti kandungan, cara penggunaan, arahan atau larangan, dan sebagainya yang tercatat pada label barangan – dapat mengelakkan pengguna daripada terbeli barangan palsu

 

(e) perlu ada kesedaran diri – mengambil tahu tentang hak pengguna – menjadi ahli persatuan pengguna- membuat laporan di tempat yang betul jika ada penipuan dan penyelewengan

 

Penutup:

berhati-hati ketika membeli-belah – pengguna ibarat raja – bebas membuat pilihan – hak memilih di tangan pengguna – jangan biarkan diri tertindas oleh kerakusan peniaga

 

 

Soalan 3

 

Sebagai anggota masyarakat yang prihatin, berikan ulasan anda tentang fenomena jenayah kejam yang melibatkan kanak-kanak semaki menjadi-jadi.

 

Pendahuluan

Kes penderaan dan pembunuhan kejam kanak-kanak menimbulkan kemarahan semua pihak – banyak memberikan pengajaran kepada ibu bapa agar lebih berhati-hati ketika mengawasi gerak-geri anak-anak mereka

 

Isi-isi Penting

(a) sikap lalai dan sambil lewa ibu bapa – menganggap semua kecelakaan yang pernah berlaku sebelum ini tidak akan terjadi kepada mereka menyebabkan mereka membiarkan anak-anak bersendirian tanpa kawalan

 

(b) semangat kejiranan yang longgar – memudahkan tugas penjenayah untuk melakukan kezaliman terhadap kanak-kanak – masyarakat pada hari ini tidak suka menjaga tepi kain orang lain

 

(c) peningkatan kes jenayah sebegini memberikan petunjuk bahawa sistem pendidikan negara perlu dirombak – nilai-nilai keinsanan, keagamaan, dan moraliti perlu diserap secara jelas ke dalam semua mata pelajaran

 

(d) satu rang undang-undang baharu perlu dibentang dan diluluskan di Parlimen berkaitan dengan kanak-kanak – ibu bapa atau penjaga yang membiarkan gagal dan cuai dalam menjaga keselamatan anak-anak harus dikenakan hukuman

 

(e) pelaksanaan sekolah satu sesi sehingga pukul 4.00 petang mungkin menjadi penyelamat sementara kepada kanak-kanak – walaupun cadangan ini seolah- olah meletakkan beban baharu kepada guru tetapi bukankah guru ibarat lilin yang membakar diri bagi menerangi orang lain?

 

Penutup

isu jenayah terhadap kanak-kanak perlu dilihat secara menyeluruh – semua pihak sama ada ibu bapa, masyarakat atau pemerintah perlu lebih prihatin agar penjenayah tidak berani lagi menambahkan koleksi kekejaman mereka

 

 

Soalan 4

 Huraikan pendapat tentang perkara-perkara yang dapat dilakukan oleh  negara-negara lain bagi membantu negara-negara kini sedang bergolak dengan pelbagai masalah.

 

Pendahuluan

media massa sering melaporkan masalah yang menimpa negara-negara di dunia – masalah ini kadang-kadang berpunca daripada kecuaian manusia dan kadang – kadang berpunca daripada bencana alam

 

Isi-isi Penting

 

(a) negara-negara lain dapat membantu mengatasi masalah ketidakstabilan politik di sesebuah negara – menghantar tentera pengaman di bawah panji-panji PBB – misalnya, Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara telah menghantar tentera pengaman di Somalia dan Timor Leste

 

(b) negara-negara OIC telah menghantar penasihat untuk menyatakan hasrat negara-negara OIC agar ketenteraman politik dapat diwujudkan – usaha ini sekurang-kurangnya dapat meredakan ketegangan antara pihak yang bertelelagah

 

(c) jika berlaku bencana alam pula, negara-negara lain perlulah menghantar pasukan bantuan kecemasan – bagi Malaysia, pasukan MERCY berjaya mengharumkan nama negara dengan misi bantuannya di sleuruh dunia

 

(d) bantuan kepakaran juga boleh dihantar oleh negara-negara lain – antara kepakaran yang diperlukan jika berlaku bencana alam termasuklah kepakaran teknikal, keselamatan, perubatan, dan kaunseling

 

(e) negara-negara lain boleh mengumpul dana untuk dihantar kepada mangsa bencana alam – bantuan yang dihulurkan harus meliputi kewangan, pakaian, makanan, perubatan, dan sebagainya

 

Penutup

kesimpulannya, musibah boleh terjadi di mana-mana sahaja – negara maju seperti Amerika Syarikat juga tidak terlepas daripada musibah – keruntuhan jambatan di negara “Uncle Sam” itu merupakan bukti pernyataan tersebut

 

Soalan 5

Huraikan watak positif yang boleh dicontohi oleh pembaca

- boleh memilih mana-mana watak yang telah dibaca

 

KUCHING,  SARAWAK

 

KARANGAN BAHAGIAN A

kebaikan membeli barangan buatan tempatan terhadap negara

 

Pendahuluan – barangan buatan Malaysia mempunyai banyak kelebihan.

 

Isi-isi penting:

 

1. Dapat menjimatkan perbelanjaan keluarga:

- barangan import lazimnya lebih mahal daripada barangan buatan tempatan.

- barangan buatan Malaysia turut mempunyai kualiti yang baik dan lebih bermutu tinggi daripada barangan import.

 

2. Industri tempatan negara kita dapat berkembang maju.

- menggalakkan rakyat jelata membeli barangan buatan Malaysia.

- dapat merangsang perkembangan industri tempatan untuk bersaing dengan barangan import.

 

3. Meningkatkan imej negara.

- barangan buatan negara dikenali di seluruh dunia.

- negara luar mengenali Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian

 

Penutup: - sebagai masyarakat kita perlu menyokong dan membeli barang buatan Malaysia. Elakkan terlalu kebergantungan terhadap barangan import semata-mata. Alah membeli menang memakai.

 

 

KARANGAN BAHAGIAN B

 

Soalan 1

 

Ramai pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sering menghadapi masalah untuk melanjutkan pelajaran kerana tidak mendapat pendedahan yang secukupnya tentang perkara tersebut.

Bincangkan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dalam kalangan pelajar lepasan SPM tersebut.

 

Pendahuluan –

Pelajar mempunyai cita-cita bagi berjaya - cita-cita bermula dengan keinginan untuk lulus cemerlang. Untuk mencapai kejayaan pelajar harus memilih kursus yang sesuai setaraf dengan keputusan SPM.

 

Isi-isi penting

 

1. Pelajar berusaha mencari maklumat:

- Pelajar lepasan SPM tahu pakej pengkhususan mata pelajaran.

- Mudah memilih kursus di IPT.

- Berusaha untuk mendapat maklumat dan bersikap suka ambil tahu.

 

2. Perancangan berkaitan membuat keputusan:

- Kemahiran membuat keputusan penting.

- Merancang kursus yang hendak dipilih.

 

3. Pelajar aliran sains:

- Meneruskan pengajian tingkatan enam, matrikulasi dan program diploma di IPT awam mahupun swasta.

 

4. Memilih kursus yang diminati dan bersesuaian:

- Penting supaya permohonan tidak ditolak.

- Memilih kursus yang mempunyai pasaran kerja.

- Meminati bidang perguruan mengikuti kursus perguruan.

- Aliran sastera mengikuti kursus diploma, tingkatan enam dan diikuti kursus peringkat diploma dan sijil.

 

5. Pelajar kurang cemerlang mempunyai peluang:

- Boleh ke peringkat yang lebih tinggi.

- Mengikuti kursus kemahiran.

- Didedahkan dengan kursus pasaran kerja.

- Kursus memberikan peluang cerah.

 

6. Digalakkan kursus pertanian dan penternakan:

- Kerajaan memberikan penekanan dalam bidang ini.

- Kursus dikendalikan institut pertanian.

- Pendedahan tentang teknologi moden.

 

 

7. Mengikuti kursus berdasarkan bidang diminati.

- Seni ikuti kursus seni kraf, jahitan dan sebagainya.

 

- Elektrik kursus berkaitan pendawaian.

- Bidang pertukangan mengikuti kursus perabot.

 

Penutup: - Banyak peluang - memilih kursus berasaskan akademik atau kemahiran – rajin mengunjungi pameran dan melayari internet.

 

Soalan 2

 

Keluarga bahagia merupakan salah satu teras menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara.

Ulaskan pernyataan tersebut.

 

Pendahuluan :- Rumahku Syurgaku merujuk kepada sebuah keluarga yang bahagia - keluarga yang bahagia bukan terletak pada kemewahan semata-mata - bergantung pada sikap dan persaaan kasih sayang

Isi-isi penting:

1. Ibu bapa berperanan mewujudkan kebahagian

- Meluangkan masa bersama dengan anak-anak

- Mendidik anak-anak menjadi insan yang berguna dan salling memahami antara satu sama lain

 

2. Keluarga bahagia melahirkan masyarakat penyayang

- Mampu membentuk masyarakat yang harmoni

- Negara akan tenteram dan aman

- Wujud golongan yang bersikap prihatin terhadap golongan masyarakat yang memerlukan bantuan seperti warga emas dan golongan miskin

 

3. Keluarga bahagia membentuk insan yang bermoral

- Anak-anak mempunyai nilai-nilai moral yang baik

- Menghalang anak-anak terlibat dalam kegiatan yang tidak sihat

- Melahirkan golongan masyarakat yang mempunyai jati diri yang unggul

 

4. Mampu mendidik anak-anak agar berjaya dalam pelajaran

- Membolehkan anak-anak hidup dan membesar dengan selesa

- Senang ibu bapa mencorakkan dan memimpin anak-anak berdasarkan cita-cita yang mereka inginkan

- Mendorong mereka agar selalu berusaha dengan gigih untuk mencapai impian yang mereka inginkan

 

5. Anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga bahagia lebih bermotivasi

- Anak-anak mempunyai tahap disiplin diri yang baik

- Berfikiran tenang dan matang

- Mempunyai semangat yang kental dan berani menghadapi cabaran kerana ada sokongan yang padu daripada ahli keluarga

Penutup : - keluarga bahagia menjamin kestabilan negara.

 

Soalan 3

 

Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Anda ingin menulis rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan.

Tulis rencana tersebut selengkapnya.

 

Pendahuluan: - Sektor pelancongan salah satu penyumbang utama kepada pendapatan ekonomi negara - negara kita dikunjungi pelbagai jenis pelancong setiap tahun - dasar dan kempen yang dijalankan kerajaan menunjukkan sektor pelancongan kita telah berkembang pesat.

 

Isi-isi penting:

 

1. Kerajaan mengadakan promosi

- Promosi diadakan secara berterusan

- Mengadakan Tahun Melawat Malaysia dan Cuti-cuti Malaysia

- Promosi diadakan secara menyeluruh di serata pelusok dunia

 

2. Kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap

- Perlu diberi perhatian yang sewajarnya

- Menjadi cerminan utama kepada pelancong untuk memilih negara yang ada kemudahan infrastruktur yang lengkap

- Infrastruktur yang bertaraf dunia dan setanding dengan negara-negara maju

 

3. Masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan

- Peranan masyarakat mesti diberi tumpuan

- Masyarakat yang peramah, sopan santun dan menjaga tatasusila

- Menunjukkan adat dan budaya ketimuran yang baik

 

4. Masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar

- Sentiasa prihatin dan peka akan isu alam sekitar

- Menjaga alam sekitar dan keindahan alam yang menjadi tumpuan pelancong khususnya dengan sebaik mungkin

 

 

5. Agensi pelancongan mengadakan pakej pelancongan yang menarik

- Menawarkan harga yang berpatutan

- Memberi potongan harga sempena sesuatu peristiwa

- Mengadakan pelbagai jenis aktiviti dalam pakej pelancongan

 

Penutup: - Malaysia akan menjadi tumpuan para pelancong luar untuk menikmati keindahan pemandangan, kepelbagaian kebudayaan dan makanan dan etnik kaum.

 

Soalan 4

 

Dunia sekarang ini diancam pelbagai penyakit .

Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh para pemimpin negara di dunia untuk menangani kes ini?

 

Pendahuluan – penyakit sering mengancam nyawa dan kesejahteraan hidup manusia sejak kebelakangan ini tanpa menunjukkan tanda-tanda amaran.Contoh-contoh penyakit seperti selsema burung H1N1, penyakit sakit tangan dan mulut, dan sebagainya.

 

Isi-isi penting:

1. Bantuan peralatan keselamatan yang moden dan canggih

- peralatan yang canggih seperti alat pengesan penyakit yang moden dan berteknologi

- semua peralatan ini perlu dihantar ke tempat pesakit atau masyarakat tertentu bagi mengesan awal sebarang penyakit berbahaya

- sekiranya bantuan seperti ini mendapat kerjasama daripada negara yang memiliki kemudahan tersebut, sudah tentu bilangan pesakit dapat dikurangkan.

 

2. Menyediakan rawatan perubatan dan kecemasan yang mencukupi

- boleh disalurkan melalui Pertubuhan Palang Merah Antarabangsa.

- bantuan perubatan dan kecemasan dapat menyelamatkan berpuluh-puluh nyawa.

 

3. Bersama-sama menghulurkan bantuan kemanusiaan berupa keperluan asas

- keperluan asas perlu diberi kepada pesakit supaya kehidupan mereka lebih selesa.

 

4. Bersama-sama menggerakkan program mengamalkan kehidupan yang sihat serantau

- semua negara mengadakan kempen atau program mengamalkan kehidupan yang sihat supaya dapat menghindari dari sebarang penyakit.

 

5. Mendoakan keselamatan dan keharmonian masyarakat seluruh dunia

- seluruh dunia berdoa mengikut kepercayaan masing-masing

- doa adalah pengakhiran bantuan yang diberikan

- mendapat keselamatan daripada tuhan.

 

Penutup – Kesimpulannya, wabak penyakit yang melanda di dunia banyak mengorbankan nyawa manusia - sebagai penghuni di bumi ini haruslah menbantu dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan - janganlah mementingkan diri sendiri atau bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing.

 

Soalan 5

Anda telah tertarik dengan sebuah drama yang disiarkan melalui televisyen. Anda ingin menulis ulasan kritikan tentang drama itu.

Tulis ulasan anda itu selengkapnya.

 

Pendahuluan:- sebuah persembahan yang berdasarkan daripada kisah hidup - diperkenalkan watak-watak.

 

Isi-isi penting:

Konflik bermula apabila berlaku pertikaman lidah - plot drama - secara kronologi - pemikiran yang hendak ditonjolkan - bertepatan atau sebaliknya - persoalan yang tersurat dan yang tersirat - nilai murni yang ditonjolkan melalui drama terhadap hidup manusia di dunia yang penuh onak dan duri.

 

Penutup: cara penyampaian berkesan atau tidak - kritikan akan memantapkan persembahan/lakonan drama - pelakon dapat menjiwai watak - dapat mengangkat drama ini sebagai drama yang berkualiti dan menarik untuk ditonton oleh semua lapisan masyarakat.

  

WILAYAH PERSEKUTUAN KL

 BAHAGIAN (A)

Pendahuluan

Tamadun sesuatu bangsa dikenali dengan warisan budayanya – warisan seni tradisional penting dikekalkan – bukti kita ada asal usul

 

Isi-isi penting

a) Generasi akan datang – negara kita mempunyai warisan turun-temurun - perlu diwarisi oleh generasi muda – masih dapat dinikmati dan tidak pupus dengan perkembangan zaman.

b) Menjadi daya tarikan pelancong – hanya terdapat di negara kita – pelancong tertarik untuk menikmati hidangan – secara tidak langsung dapat mengekalkan kesinambungan budaya bangsa.

c) Industri pengeluaran makanan tradisional - mengekalkan cita rasa dan kesedapan makanan – cara pembuatan dan bahan yang digunakan – menunjukkan kepelbagaian makanan di Malaysia – ekonomi negara meningkat

 

Penutup

Biar mati anak jangan mati adat – jangan dipandang mudah – perlu dipertahankan agar kaedah dan seni pembuatannya diturunkan kepada generasi muda – keunikan tradisinya dipelihara dan dikekalkan.

 

BAHAGIAN B

 

1. Setiap murid perlu menghormati dan menghargai jasa guru di sekolah.

 

Huraikan pendapat anda dalam usaha menghargai jasa guru di sekolah.

 

- mengucapkan salam,

- belajar bersungguh-sungguh,

- Menyiapkan, kerja sekolah

- berdisiplin semasa di sekolah,

- memberi hadiah kepada guru

 

2. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam usaha menggalakkan anak-anak mementingkan keindahan dan kebersihan alam sekitar.  Bincangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menjaga keindahan dan kebersihan alam sekitar.

 

- ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula

- ibu bapa menunjukkan teladan yang baik

- ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah

- ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidak menggunakan plastik.

 

3. Andaikan anda seorang pemberita. Anda ditugaskan mewawancara seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tentang usaha menangani gejala rasuah dalam kalangan masyarakat.

 

Sediakan wawancara itu dengan lengkap.

 

- Tindakan tegas oleh pihak berkuasa

- Masyarakat sendiri perlu mempunyai kesedaran akan bahayanya rasuah

- Kempen anti rasuah dijalankan secara berterusan

- Pendidikan agama dalam masyarakat member kesedaran

 

(Terima isi-isi lain yang sesuai)

 

4. Malaysia sentiasa mengadakan hubungan antarabangsa dengan ngara-negara luar dalam pelbagai bidang. Usaha ini sememangnya mendatangkan impak yang baik ke arah pembangunan negara.

 

Huraikan faedah yang diperoleh negara-negara di dunia melalui kerjasama ekonomi serantau.

 

- wujud hubungan perdagangan

- Kepentingan Perdagangan ASEAN

- Pemindahan teknologi

- Pemindahan teknologi berlaku melalui:

 

- Pelaburan modal-Pelabur asing boleh melabur di Malaysia

- Peluang pasaran- Kerjasama ekonomi antarabangsa memperluaskan pasaran barangan Malaysia.

- Pasaran buruh-Ekonomi Malaysia semakin pesat menyebabkan mengalami kekurangan tenaga buruh.

- Tenaga buruh tidak mahir didapatkan dari Indonesia, India, Vietnam, Bangladesh, Negara Thai dan lain-lain.-Buruh mahir pula didapatkan dari Jerman, Jepun, Singapura, Amerika Syarikat dan lain-lain.

- Bahan mentah

 

5. Peribahasa Melayu ada menyebut seperti melukut di tepi gantang. Peribahasa ini memberi gambaran bahawa keadaan hidup seseorang yang tidak dipedulikan.  Huraikan persediaan yang perlu dilakukan agar anda dihargai oleh masyarakat.

 

- melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan

- memupuk semangat bermasyarakat

- mematuhi undang-undang negara

- sentiasa menghormati ibu bapa dan guru

- mengamalkan nilai-nilai murni

- melengkapkan diri dengan ilmu agama dan moral

  


 

YIK

BAHAGIAN A

Punca-punca berlakunya kepupusan hidupan liar di negara kita

-          kemusnahan habitat akibat penebangan hutan

-          pemburuan haram oleh orang yang tidak bertanggungjawab             

-          pencemaran alam sekitar dan serangan penyakit yang  berbahaya                           

-          keadaan cuaca seperti kemarau dan banjir

 

 

1

Sekolah anda akan menganjurkan "Minggu Kebersihan dan keceriaan Sekolah".  Berikan pendapat anda tentang program-program yang perlu dijalankan sepanjang minggu tersebut. 

-          gotong royong, 

-          pertandingan keceriaan kelas, 

-          ceramah tentang kepentingan penjagaan kebersihan, 

-          mengadakan kempen menjaga kebersihan di peringkat sekolah,

-          pertandingan menulis esei tentang kebersihan.

-          Taman angkat

2

Slogan "Membaca Jambatan Ilmu"  menunjukkan bahawa bidaya membaca akan melahirkan masyarakat yang berilmu dan mendatangkan faedah yang besar kepada negara.  

Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan keluarga mereka.

-          Mewujudkan perpustakaan mini / bilik bacaan di rumah

-          Membeli buku-buku sebagai hadiah kepada anak-anak

-          Membawa anak-anak mengunjungi perpustakaan dan pameran buku

-          Menjadi contoh / suri teladan kepada anak-anak – amalan membaca

-          Meluangkan masa untuk membaca dengan anak-anak

 

3

Malaysia berpotensi menjadi destinasi pelancongan utama di rantau ini.  Bincangkan sumbangan sektor pelancongan kepada negara Malaysia

-          Menawarkan peluang pekerjaan

-          Meningkatkan kemudahan/ prasarana untuk kemudahan rakyat

-          Meningkatkan ekonomi negara dan masyarakat

-          Memajukan kawasan luar bandar

-          Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa

-          Memperkenalkan kebudayaan tempatan ke luar negara

-          Meningkatkan pelaburan / kemasukan mata wang asing

4

Dunia telah dikejutkan dengan penularan beberapa jenis wabak yang berbahaya seperti SARS, H1N1 dan H1N7.  wabak ini boleh berjangkit dengan cepat dan mendatangkan maut dalam masa yang singkat.  Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara di  dunia pada hari ini untuk menangani wabak-wabak yang menakutkan ini.

-          Mengawal kemasukan pelancong asing

-          Membuat penyelidikan untuk mencari vaksin mengubat penyakit

-          Mengadakan pelbagai kempen pencegahan – media massa dan media elektronik

-          Menyedarkan masyarakat kepentingan penjagaan kebersihan diri dan keluarga

-          Mengkuarantinkan mangsa bagi mengelakkan penularan wabak

-          Kerjasama serantau untuk membanteras wabak dengan lebih berkesan

 

5

Hasil karya kreatif seperti cerpen dan novel kurang diminati oleh golongan remaja.  Bincangkan

-          Sukar memahami bahan bacaan aras tinggi

-          Terdedah pada pelbagai gajet teknologi terkini yang lebih canggih

-          Minat membaca yang semakin berkurang

-          Harga bahan bacaan kreatif yang  agak mahal

-          Hasil penulisan yang tidak berkualiti

-          Kurang promosi oleh pihak penerbit / penulis

 

 

PULAU PINANG

 

1

BAHAGIAN B

Anda telah berpeluang bercuti bersama-sama dengan keluarga di tempat pelancongan yang terkenal di Malaysia.

Huraikan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menjadikan tempat pelancongan di Malaysia lebih menarik.

 

Cadangan isi.

Langkah-langkah:

- mengekalkan keindahan semula jadi

- meningkatkan prasarana/kemudahan asas

- meluaskan promosi oleh kerajaan/swasta ke peringkat antarabangsa

- sikap pekerja yang lebih mesra

(terima mana-mana isi lain yang sesuai)

2

Kenaikan harga barangan keperluan harian telah menyebabkan ahli keluarga  melakukan pelbagai usaha untuk menjimatkan perbelanjaan.

Huraikan usaha-usaha tersebut.

Cadangan isi:

- menabung

- anak-anak membawa bekal ke sekolah

- menjimatkan penggunaan air dan elektrik di rumah

- menggunakan peralatan komunikasi ketika perlu sahaja.

(terima mana-mana isi lain yang sesuai)

 

3

Makanan segera dan makanan ringan seperti burger, mi segera dan kentang goreng telah menjadi pilihan masyarakat sekarang.

Ulaskan pernyataan tersebut..

Cadangan isi.

Sebab-sebab pengambilan:

- kesuntukan masa

- mudah dan cepat

- menunjukkan status/kedudukan

- terpengaruh dengan iklan

Kesan-kesan:

- masalah obesiti

- masalah penyakit kronik

- mengurangkan daya ketahanan badan

- melemahkan daya ingatan kepada kanak-kanak.

(terima mana-mana isi lain yang sesuai)

 

4

Kemasukan warganegara asing ke negara lain telah meninggalkan pelbagai kesan.

Jelaskan kesan-kesan kemasukan warganegara asing ke negara tersebut.

Cadangan isi.

- pembangunan negara lebih rancak

- mengurangkan kos produksi

- pertambahan penduduk

- kemungkinan merebakkan penyakit

- kadar jenayah meningkat.

(terima mana-mana isi lain yang sesuai)

 

5

Anda baru sahaja selesai membaca sebuah novel keluaran sebuah syarikat penerbitan yang terkenal. Sehubungan dengan itu, anda berminat untuk membuat ulasan tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut.

Tulis ulasan anda.

Cadangan isi.

- tema dan persoalan yang menarik

- watak dan perwatakan yang boleh dijadikan teladan

- penerapan nilai-nilai murni.

 

 

KUALA PILAH,  N9

 

 

Soalan :Huraikan pendapat anda tentang kebaikan mempelajari seni pertahanan diri.

Isi Cadangan

1.1 Mempertahankan Diri

1.2 Menyihatkan Fizikal dan Mental

1.3 Mendisiplinkan Diri

 

1

Guru ibarat lilin yang sanggup membakar diri demi menerangi kegelapan orang lain. Begitulah ungkapan yang sering dilaung-laungkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Huraikan peranan anda untuk membalas jasa guru.

Diharapkan calon dapat menghuraikan peranan murid untuk membalas jasa guru

 

Isi Cadangan

 Belajar dengan bersungguh-sungguh

 Sentiasa menghormati guru

 Mendoakan kesejahteraan dan kesihatan yang baik untuk mereka

 Melawat dan menziarahi guru

 Mengadakan sambutan Hari Guru

 

1.1 Kemungkinan

2.1 Jika calon menghuraikan bukan peranan murid tetapi ada kaitan dengan tema. : Maksimum Kepujian

2.1 Jika calon menceritakan sambutan Hari Guru :Maksimum Memuaskan.

2

Budaya membaca wadah berkesan dalam era pendidikan masa ini. Jelaskan usaha-usaha ibu bapa bagi membudayakan amalan membaca kepada anak-anak.

Diharapkan calon dapat menghuraikan peranan ibu bapa untuk membudayakan amalan membaca kepada anak-anak.

2.0 Isi Cadangan

 Membeli bahan bacaan secara berkala.

 Menyediakan suatu ruangan sebagai perpustakaan mini di rumah

 Membawa anak-anak mereka ke ekspo atau pameran buku.

 Menggalakkan anak-anak menyertai pertandingan kebahasaan.

 Membaca bersama dengan anak-anak

 

Berkemungkinan

2.1 Jika calon menghuraikan dua peranan ibu bapa dan satu peranan lain : Diterima

2.2 Jika calon menghuraikan bukan peranan ibu bapa tetapi ada kaitan dengan tema : Maksimum Kepujian.

3

Sebagai seorang pegawai di Jabatan Penerangan Daerah, anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah kepada warga sekolah di daerah anda.Tajuk ceramah itu ialah “Semangat Kejiranan Pemangkin Rakyat Sejahtera.” Tulis ceramah anda itu selengkapnya.

Diharapkan calon dapat menulis karangan bentuk ceramah dengan memberikan tumpuan isi pada tajuk yang diberikan.

3.0 Isi Cadangan

 Kerjasama dan bantu- membantu antara jiran

 Perpaduan antara jiran

 Sikap toleransi antara jiran

 Budaya ziarah dapat dijalankan

 Kebersihan kawasan dapat ditingkatkan

 

3.1 Kemungkinan

2.1 Jika calon menghuraikan kebaikan semangat kejiranan melahirkan rakyat sejahtera : Diterima

2.2 Jika calon menghuraikan cara-cara semangat kejiranan melahirkan rakyat sejahtera : Diterima.

2.3 Jika calon menghuraikan faktor-faktor melahirkan semangat kejiranan :

Maksimum Baik.

2.4 Jika calon menghuraikan masalah melahirkan semangat kejiranan :

Maksimum Baik.

2.5 Tolok 2 markah jika tidak ada format ceramah.

 

4

Kebanyakan negara di dunia telah menjalankan pelbagai program pertukaran pelajar. Huraikan faedah-faedah menyertai program tersebut.

Diharapkan calon dapat menghuraikan faedah-faedah menyertai program pertukaran pelajar.

4.0 Isi Cadangan

 Dapat bertukar-tukar pengalaman dan idea-idea baru

 Dapat mengenali kepelbagaian budaya negara luar.

 Menanam sikap positif dan berbudi bahasa dalam diri ketika berjauhan

 Memajukan industri pelancongan negara

 

4.1 Kemungkinan

4.1 Jika calon menghuraikan cara-cara program ini dijalankan : Maksimum Baik

4.2 Jika calon menghuraikan masalah program ini dijalankan : Maksimum Baik

 

5

Warisan puisi Melayu lama seperti pantun, syair, gurindam dan seloka semakin terpinggir dalam kalangan generasi muda hari ini. Ulaskan pendapat anda tentang cara-cara yang dapat dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memartabatkan puisi Melayu lama ini.

Diharapkan calon dapat menghuraikan cara-cara yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memartabatkan puisi Melayu lama.

5.0 Isi cadangan

 Ibu bapa memperkenalkan dan mempopularkan pantun kepada anak-anak mereka

 Pembelajaran dan pengajaran pantun di sekolah haruslah diperluas

 Mengadakan pelbagai kempen cintai puisi tradisional.

 Program pertukaran pelajar dengan negara luar

 Persembahan atau pertandingan puisi Melayu lama

 

 

Diubah suai daripada bahan sumbangan Mama Effa. Terima kasih.

Ke Menu Utama

© BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.